Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Hur bestämmer uttagningskommittén hur många poäng som ska ges för varje svar i Talent Screener?

Före uttagningsprovet fastställer uttagningskommittén objektiva kriterier enligt meddelandet om uttagningsprov.

Poängsättningen speglar sedan uttagningskommitténs bedömning av hur väl de uppgifter som du anger i din ansökan uppfyller kriterierna i utvärderingsformuläret.