Hoppa till huvudinnehåll

Vilken typ av frågor kan jag få svara på i Talent Screener?

Question categories:

Tonvikten ligger på yrkeserfarenhet och utbildning som motsvarar den profil som EU-institutionerna söker.

Oftast ska du beskriva olika relevanta aspekter av din utbildning, fortbildning och yrkeserfarenhet. Du ska t.ex. uppge din arbetsgivares namn, beskriva dina arbetsuppgifter, ange start- och slutdatum för en anställning och ange hur stor andel av din arbetstid du ägnade åt en viss arbetsuppgift.