Hoppa till huvudinnehåll

Jag har stor expertis och lång yrkeserfarenhet. Finns det inget annat sätt för mig att få en fast EU-anställning än att delta i ett uttagningsprov i konkurrens med tiotusentals andra sökande?

Question categories:

Det är sant att de allmänna uttagningsproven kan locka tiotusentals sökande varje år, eftersom alla som har en akademisk högskoleexamen får söka enligt tjänsteföreskrifterna (de officiella bestämmelserna, principerna och arbetsvillkoren för EU:s offentliga förvaltning). För sökande med en viss nivå av yrkeserfarenhet anordnar Epso många uttagningsprov med särskilda urvalskriterier där även yrkeserfarenheten beaktas.

De här skräddarsydda urvalsförfarandena för specialister (t.ex. jurister, ekonomer och forskare) ställer mycket specifika krav på yrkeserfarenhet, utbildning m.m., så det är verkligen bara behöriga personer som kan söka.

Om möjligt görs uttagningsproven för specialister utan inledande datorbaserade prov med flervalsfrågor. Detta beror dock på antalet sökande (ofta några hundra) och önskad profil. Sedan 2010 har mindre än en tredjedel av uttagningsproven för specialister inletts med datorbaserade prov. Fokus ligger i stället från början på yrkeskvalifikationer och yrkeserfarenhet.