Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Varför använder Epso datorbaserade prov med flervalsfrågor?

Question categories:

Huvudsyftet med Epsos prov är att mäta kognitiv förmåga och resonemangsförmåga hos alla blivande EU-anställda och inte bara att få ner antalet sökande. Enligt välgrundade vetenskapliga studier visar de här proven väl hur de sökande kommer att klara sina framtida arbetsuppgifter (jämfört med rena kunskapsprov). Även om de sökande i samma uttagningsprov inte får samma frågor är svårighetsgraden på frågorna densamma, vilket garanterar likabehandling. De datorbaserade provens giltighet och pålitlighet har bekräftats i EU-domstolens rättspraxis, och domstolen har också bekräftat att proven är förenliga med principen om rättvis och likvärdig behandling. Med de datorbaserade proven kan Epso dessutom utvärdera tiotusentals sökande på flera ställen på kort tid (cirka 4 veckor för 30 000 sökande) på ett ändamålsenligt och användarvänligt sätt eftersom de sökande inte behöver göra alla prov vid samma tidpunkt.