Hoppa till huvudinnehåll

Hur utvärderas de sökandes EU-kunskaper och motivation?

Question categories:
Ett stort intresse för EU-frågor är en viktig faktor när vi söker och anställer ny personal. EU-kunskaper och motivation att arbeta för EU testas i olika etapper av urvalsförfarandet:
  • I det självutvärderingstest som de sökande ska göra innan de skickar in sin ansökan.
  • I sina ansökningar där de ska uppge studier och yrkeserfarenhet med koppling till EU och beskriva varför de vill jobba för EU.
  • I proven vid utvärderingscentrumet som bygger på verklighetstrogna scenarier om arbetet i EU-institutionerna. De här scenarierna har utformats av EU-anställda utifrån verkliga händelser. De kräver en djupare förståelse för vad institutionerna gör, deras respektive roller och hur de samarbetar.
  • Vid utvärderingscentrum får de som deltar i handläggarprovet för högskoleutbildade göra en intervju om motivationen för ett EU-jobb med frågor om bland annat följande aspekter: varför man först blev intresserad av ett EU-jobb, kunskaper om och tron på EU:s värderingar, förståelsen för aktuella och framtida utmaningar för EU, förväntningarna på en EU-karriär samt kunskaper om EU och dess historia, institutioner och viktigaste politikområden.