Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Hur tas Epsos prov fram?

Question categories:

Epsos prov tas fram och kontrolleras noggrant av en intern grupp av psykologer tillsammans med särskilt utvalda uttagningskommittémedlemmar från de olika EU-institutionerna. Epso följer ständigt de senaste rönen inom testutformning på grundval av forskning, och har på senare år infört nya prov i sina urvalsförfaranden, t.ex. inkorgsövningar och intervjuer av sökande via videokonferens. Epso måste dock samtidigt ta hänsyn till det komplexa regelverk som styr dess verksamhet och kraven på att samtidigt anordna prov på upp till 24 språk över hela världen.