Hoppa till huvudinnehåll

Hur kommer det sig att mina resultat i de datorbaserade proven med flervalsfrågor skiljer sig åt mellan olika uttagningsprov?

Question categories:

Det är helt normalt. Svårighetsgraden på de datorbaserade proven med flervalsfrågor bestäms av uttagningskommittén för varje uttagningsprov och kan därför skilja sig åt mellan olika prov. Man kan därför inte jämföra sina resultat år från år. Vissa frågor liknar visserligen varandra eller kommer till och med igen, men Epso har enligt experter på området en av de största databaserna i världen med över 80 000 frågor.