Hoppa till huvudinnehåll

Hur kunde jag få ett dåligt resultat i provet i läsförståelse trots att jag gjorde det på mitt modersmål?

Question categories:

Provet i läsförståelse är inget språkprov, så ett dåligt resultat innebär inte att man är dålig på sitt modersmål. I provet utvärderas enbart din förmåga att förstå vad du läser. Proven i resonemangsförmåga är viktiga inslag i utvärderingen av de sökande eftersom de EU-anställda dagligen måste kunna lita på sin förmåga att förstå och ta till sig komplicerad information. Svårighetsgraden på de datorbaserade proven med flervalsfrågor bestäms av uttagningskommittén för varje uttagningsprov och kan alltså skilja sig åt mellan olika uttagningsprov. Man kan därför inte jämföra sina resultat år från år.