Hoppa till huvudinnehåll

Det var problem med en av flervalsfrågorna i ett prov i urvalsförfarandet för kontraktsanställda (Cast permanent). Vad kan jag göra?

Om du är mycket tveksam till innehållet i en provfråga ska du kontakta Epsos kontaktcentrum senast tre kalenderdagar efter ditt prov. Förklara noggrant omständigheterna och uppge ditt ansökningsnummer (läs mer om förfarandet i inbjudan att lämna intresseanmälan).

Om den aktuella frågan inte uppfyller Epsos stränga kvalitetskrav vidtas följande korrigerande åtgärder:
– Frågan rättas eller tas bort från frågedatabasen.
– Korrigerande åtgärder kan vidtas om Epso anser att du påverkats negativt.