Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Vilka kompetenser måste jag visa under uttagningsproven?

EU-institutionerna söker begåvade och motiverade personer som kan visa att de har följande allmänna kompetenser:

  • Analys och problemlösning: Hitta centrala fakta i komplexa problemställningar och ta fram kreativa och praktiska lösningar.
  • Kommunikation: Föra fram sitt budskap klart och tydligt både muntligt och skriftligt.
  • Kvalitet och resultat: Ta personligt ansvar och initiativ till att utföra arbetet väl inom givna ramar.
  • Inlärning och utveckling: Utveckla och förbättra sina färdigheter och sin kunskap om organisationen och dess omvärld.
  • Prioritering och organisation: Koncentrera sig på de viktigaste uppgifterna, arbeta flexibelt och organisera sitt arbete på ett effektivt sätt.
  • Stresstålighet: Arbeta effektivt även vid stor arbetsbelastning, hantera friktioner inom organisationen positivt och anpassa sig till ändrade arbetsförhållanden.
  • Samarbete: Samarbeta väl i grupp och tvärs över organisatoriska gränser samt respektera människors olikheter.
  • Ledarskap (endast för handläggare): Leda, utveckla och motivera medarbetare att nå resultat.

För specialistprofilerna söker institutionerna dessutom sökande som är högt kvalificerade på sina områden. I meddelandet om uttagningsprov kan du läsa mer om de områdesrelaterade kompetenserna och vilka prov som utvärderar både de allmänna och områdesrelaterade kompetenserna.

Epso planerar att börja använda en ny kompetensram från 2023. Läs mer om den nya kompetensramen