Hoppa till huvudinnehåll

Vilka kompetenser måste jag visa under uttagningsproven?

EU-institutionerna söker begåvade och motiverade personer som kan visa att de har följande allmänna kompetenser:

  • Analys och problemlösning: Hitta centrala fakta i komplexa problemställningar och ta fram kreativa och praktiska lösningar.
  • Kommunikation: Föra fram sitt budskap klart och tydligt både muntligt och skriftligt.
  • Kvalitet och resultat: Ta personligt ansvar och initiativ till att utföra arbetet väl inom givna ramar.
  • Inlärning och utveckling: Utveckla och förbättra sina färdigheter och sin kunskap om organisationen och dess omvärld.
  • Prioritering och organisation: Koncentrera sig på de viktigaste uppgifterna, arbeta flexibelt och organisera sitt arbete på ett effektivt sätt.
  • Stresstålighet: Arbeta effektivt även vid stor arbetsbelastning, hantera friktioner inom organisationen positivt och anpassa sig till ändrade arbetsförhållanden.
  • Samarbete: Samarbeta väl i grupp och tvärs över organisatoriska gränser samt respektera människors olikheter.
  • Ledarskap (endast för handläggare): Leda, utveckla och motivera medarbetare att nå resultat.

För specialistprofilerna söker institutionerna dessutom sökande som är högt kvalificerade på sina områden. I meddelandet om uttagningsprov kan du läsa mer om de områdesrelaterade kompetenserna och vilka prov som utvärderar både de allmänna och områdesrelaterade kompetenserna.