Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Kan jag boka om de datorbaserade proven för Cast permanent?

Under boknings- och provperioderna kan du boka om proven med datorbaserade flervalsfrågor i mån av plats och på följande villkor:

  • Du måste först vänta tills den ursprungliga bokningsbekräftelsen har laddats upp i ditt Epsokonto (vanligtvis inom 24 timmar från bokningen) eftersom den innehåller en länk, ett nummer på bekräftelsen och en kod som du behöver för att boka om.
  • Du får ändra din ursprungliga bokning senast dagen före provtillfället.
  • Du kan bara välja en ny tid under samma provperiod och bland de lediga tider som visas i systemet.
  • Du får välja en annan provlokal (i mån av plats).
  • Ombokningen är inte färdig förrän du har kommit till den sista skärmbilden – fram till dess gäller den ursprungliga bokningen.
  • Du måste skriva ut och ta med dig den uppdaterade bokningsbekräftelsen till provlokalen. 

Titta gärna på våra skärmbilder med anvisningar om hur du ombokar.

 

Exceptionella omständigheter

Vid exceptionella omständigheter, t.ex. vid allvarlig sjukdom, förlossning eller dödsfall inom familjen (make/maka, barn, förälder eller syskon), kan Epso tillåta ombokning i mån av plats.

Kontakta Epso genast och uppge ditt anmälningsnummer och lämna in styrkande handlingar, t.ex. ett läkarintyg som absolut måste gälla datumet för dina bokade prov.

Du kan inte begära ombokning till en annan provperiod än den ursprungliga (inte ens på grund av exceptionella omständigheter). Det är bara om du blir utvald igen av en rekryterande avdelning som du kan uppmanas att boka tid till ett prov under en annan period.

Du underrättas så fort Epso har fattat beslut, men tänk på att vi bara kan beakta sådana vederbörligen motiverade och verkligt exceptionella omständigheter som beskrivs ovan.