Hoppa till huvudinnehåll

Hur kommer mina språkkunskaper att testas för översättarprofilen inom urvalsförfarandet Cast permanent?

Question categories:

I Epsos prov kommer dina språkkunskaper att utvärderas så här:

  • Ditt språk 1 (L1), som kan vara vilket som helst av EU:s 24 officiella språk, kommer att testas genom proven med flervalsfrågor i läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande. Dina kunskaper i L1 måste åtminstone vara på nivå C1 (avancerad språkanvändare).
  • Ditt språk 2 (L2), som måste vara antingen engelska, franska eller tyska, men ett annat språk än L1, testas genom ett prov med flervalsfrågor i språkförståelse. Dina kunskaper i L2 måste åtminstone vara på nivå B2 (självständig språkanvändare).

Du kan läsa mer om proven på vår sida med exempelprov.

De rekryterande avdelningarna kan anordna ytterligare prov, till exempel översättningsprov.