Hoppa till huvudinnehåll

Jag har en funktionsnedsättning eller ett medicinskt tillstånd som kräver anpassningar av urvalsproven för Cast Permanent. Hur ska jag göra?

Question categories:

Du kan ansöka om särskilda anpassningar av urvalsproven för Cast Permanent-förfarandet i din ansökan genom att markera rutan särskilda behov. Du måste också fylla i ett detaljerat informationsformulär om dina särskilda behov och skicka in styrkande handlingar till oss.

Om du beviljas skäliga anpassningar av de datorbaserade proven, informerar vi dig före ditt provdatum. I vissa fall kan det ta tid att bestämma och organisera de nödvändiga anpassningarna och vi kan därför komma att be dig att göra ditt prov under den följande provperioden. I så fall informerar vi dig så snart som möjligt.

Epso kommer att se till alla utvalda sökande kallas och testas under bästa möjliga förhållanden.

Tänk på att de andra proven, t.ex. intervjuerna, anordnas direkt av de rekryterande avdelningarna. Om du behöver särskilda anpassningar i det här skedet av rekryteringsproven bör du informera den rekryterande avdelningen så fort du blir kallad. Tänk på att Epso inte vidarebefordrar någon information om din funktionsnedsättning och dina särskilda behov till de rekryterande avdelningarna.