Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Vilken yrkeserfarenhet behöver jag?

Question categories:

Relevant yrkeserfarenhet krävs i vissa fall.

För att din yrkeserfarenhet ska beaktas måste den gälla ett faktiskt arbetsförhållande enligt följande definition:

  • Det ska röra sig om verkliga arbetsuppgifter.
  • Arbetet ska vara avlönat.
  • Du ska ha varit anställd (oavsett typ av anställning) eller verkat som tjänsteleverantör.

Din yrkeserfarenhet kommer bara att beaktas om den är relevant för de arbetsuppgifter som beskrivs i meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att lämna intresseanmälan.

Följande yrkeserfarenhet beaktas och perioderna läggs samman:

  • Avlönat arbete oavsett form (t.ex. anställd, egenföretagare, offentliganställd, chef eller frilansade konsult).
  • Volontärarbete: Volontärarbete beaktas enbart om det är avlönat. Det måste vara jämförbart med en heltidsanställning, både vad gäller antalet arbetade timmar och varaktighet.
  • Praktik: Praktikperioder beaktas om det rör sig om avlönad praktik.
  • Obligatorisk värnplikt: Obligatorisk värnplikt beaktas för en period som inte får vara längre än den lagstadgade längden på värnplikten i det EU-land där du är medborgare. (Värnplikten kan göras före eller efter att du har tagit den examen som ger dig behörighet att söka till uttagningsprovet).
  • Föräldraledighet: Ledigheter för mammor och pappor beaktas om de har tagits ut inom ramen för en anställning. Om barnet föds eller adopteras när du är arbetslös beaktas föräldraledigheten inte. 
  • Doktorandstudier: Doktorandstudier jämställs med yrkeserfarenhet i högst tre år även om studierna är oavlönade, under förutsättning att du har avlagt en doktorsexamen.
  • Deltidsarbete: Deltidsarbete räknas som den andel av ett heltidsarbete det motsvarar. Om du till exempel har arbetat halvtid i sex månader räknas din erfarenhet som tre månader.

Din yrkeserfarenhet beaktas enbart om du har förvärvat den efter det datum då du tog den examen som ger dig behörighet att söka till uttagningsprovet.