Hoppa till huvudinnehåll

Vad innebär de olika lönegraderna för sekreterare/kontorspersonal (AST/SC) i uttagningsproven för sekreterare 2020?

Question categories:
  • Assistenter är anställda i lönegraderna AST/SC 1 till AST/SC 6.
  • Nyanställda börjar vanligtvis i lönegrad AST/SC 1.
  • Sökande till AST/SC 1 ska ha en avslutad gymnasieutbildning eller en relevant yrkesutbildning (motsvarande nivå 4 enligt den europeiska referensramen för kvalifikationer). De måste också ha minst tre års yrkeserfarenhet som är direkt relevant för arbetsuppgifterna.
  • AST/SC 2 är för mer erfarna sökande (minst 7 års yrkeserfarenhet).