Hoppa till huvudinnehåll

Vad är det viktigaste att tänka på när jag söker till något av Epso urvalsförfaranden?

 • Innan du börjar ställa samman din ansökan bör du kontrollera att uppgifterna i ditt Epsokonto är aktuella.
 • För att förvissa dig om att du uppfyller alla behörighetskrav ska du läsa meddelandet om allmänt uttagningsprov/inbjudan att lämna intresseanmälan och de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov/de allmänna bestämmelserna för urvalsförfaranden för kontraktsanställda.
 • När ansökningsperioden inleds hittar du länken till ansökan på EU Careers webbplats.
 • Se till att du har gott om tid att göra färdigt din ansökan eftersom det kräver en rejäl arbetsinsats. Det är ditt ansvar att validera ansökan före sista ansökningsdagen.
 • Innan du validerar bör du kontrollera innehållet i ansökan flik för flik – när du väl har validerat din ansökan kan du inte längre ändra den. 
 • Du måste göra din ansökan på det språk som anges i meddelandet/inbjudan.
 • Vissa ansökningsformulär finns för närvarande bara på engelska, franska och tyska – i den här tabellen hittar du rubrikerna/texterna i formuläret på alla officiella EU-språk.
 • Uppge om du behöver särskilda arrangemang för att kunna göra proven. Du kan läsa mer på Epsos webbplats. Kontakta oss genast om du behöver hjälp med din webbansökan.
 • Kopiera och klistra bara från rena textfiler (.txt) med hjälp av ett enkelt program som till exempel Notepad i Windows eller Textedit i Mac OS X. Då slipper du onödiga blanksteg och tecken som inte visas korrekt i vårt system.
 • Använd inte webbläsarens fram- och tillbakaknappar för att hoppa mellan olika delar i din ansökan eller olika ansökningar i ditt Epsokonto (för att till exempel titta på vad du skrivit i en tidigare ansökan). Använd i stället knapparna på skärmen.
 • Epsos system fungerar med de vanligaste webbläsarna. Om du får problem, försök i första hand att byta till en annan webbläsare innan du kontaktar oss. Du bör helst inte använda mobiltelefonen eller någon annan mobil enhet för att fylla i ansökan.
 • Så snart som du startar en ansökan får du ett ansökningsnummer. Uppge alltid ditt ansökningsnummer i all korrespondens med Epso.
 • Vid en senare tidpunkt under förfarandet uppmanas du att ladda upp de handlingar som styrker dina uppgifter i ansökan (vanligtvis tillsammans med kallelsen till utvärderingscentrum).
 • Vi hinner kanske inte besvara alla frågor som skickas till Epsos kontaktcentrum under ansökningsperiodens sista dagar innan ansökningstiden är över.