Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Europeiska unionens råd

I Europeiska unionens råd – som brukar kallas ministerrådet eller bara rådet och som har sitt säte i Bryssel – möts ministrar från EU-länderna för att diskutera, ändra och anta lagar och samordna politiken. Ministrarna har befogenhet att fatta bindande beslut för sina regeringar. Ministerrådet är tillsammans med Europaparlamentet EU:s viktigaste beslutsfattande organ.

De flesta av ministerrådets anställda rekryteras genom allmänna uttagningsprov eller urval som anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån. Ibland söks också tillfälligt anställda och kontraktsanställda. Detta gäller alla institutioner.

 

Location
Bryssel (Belgien)