Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

(ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten

EU:s kemikaliemyndighet är navet bland de tillsynsmyndigheter som ska genomföra EU:s banbrytande kemikalielagstiftning som ska skydda miljön och människors hälsa och bidra till innovation och konkurrenskraft. Echa hjälper företagen att följa lagstiftningen, verkar för säker kemikalieanvändning, informerar om kemikalier och åtgärdar farliga kemikalier.

Location
Helsingfors (Finland)