Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), som har sitt säte i Bryssel, är ett rådgivande EU-organ med företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra intressegrupper. Kommittén skickar yttranden i EU-frågor till kommissionen, rådet och Europaparlamentet.

De flesta av kommitténs anställda rekryteras genom allmänna uttagningsprov som anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån. Ibland söks också tillfälligt anställda och kontraktsanställda. Detta gäller alla institutioner.

Location
Bryssel (Belgien)