Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

EU-institutionerna

EU-institutionerna är kärnan i EU-systemet. De inrättades av medlemsländerna för att hjälpa dem att nå de mål de ställt upp i grundfördragen. Institutionerna är de viktigaste beslutsfattande organen i EU.

Epso hjälper följande EU-institutioner att hitta personal: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska revisionsrätten, Europeiska utrikestjänsten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska regionkommittén, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen.

Location
Bryssel (Belgien)
Luxemburg (Luxemburg)