Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

(EUROFOUND) Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Eurofound är ett trepartsorgan med uppgift att tillhandahålla kunskap om social- och arbetsmarknadspolitik. Institutet inrättades 1975 för att bidra till att planera och utforma bättre levnads- och arbetsvillkor i EU.

Location
Dublin (Irland)