Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Europeiska datatillsynsmannen

EU:s institutioner och organ behandlar ibland personuppgifter i elektronisk eller skriftlig form eller som bilder. Det betyder inte bara att de samlar in, registrerar, lagrar och använder uppgifter, utan också att de skickar, blockerar eller förstör dem. Datatillsynsmannen ska se till att de strikta sekretessreglerna alltid tillämpas.

Datatillsynsmannen, som har sitt säte i Bryssel, inrättades 2004 och har för närvarande runt 60 anställda i fem enheter och sektorer. Utöver anställda enligt tjänsteföreskrifterna rekryterar datatillsynsmannen också tillfälliga nationella experteroch praktikanter.

Location
Bryssel (Belgien)