Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Europeiska investeringsfonden (EIF)

Europeiska investeringsfonden (EIF) ingår i Europeiska investeringsbanksgruppen. EIF:s huvuduppdrag är att stödja mikroföretagen och de små och medelstora företagen i EU genom att underlätta deras tillgång till finansiering. Fonden utformar och utvecklar risk- och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansieringsinstrument som är specifikt inriktade på detta marknadssegment. EIF främjar genom sitt uppdrag EU:s mål att stödja innovation, forskning och utveckling, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning.

Location
Luxemburg (Luxemburg)