Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Europaparlamentet

Europaparlamentet är tillsammans med Europeiska unionens råd EU:s viktigaste beslutsfattande organ och väljs i direkta och allmänna val vart femte år. De senaste valen hölls i maj 2014. Parlamentet har omkring 8 000 anställda som kommer från samtliga EU-länder och jobbar på någon av parlamentets tre arbetsorter (Luxemburg, Strasbourg och Bryssel) eller på informationskontoren i EU-länderna.

Parlamentet rekryterar fast anställda, tillfälligt anställda och kontraktsanställda genom allmänna uttagningsprov som anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån. Parlamentsledamöterna rekryterar själva sina ackrediterade assistenter. Informationskontorens lokalanställda rekryteras via arbetsförmedlingar. Nationella experter rekryteras av respektive EU-lands ständiga representation vid EU. Parlamentet erbjuder också praktikplatser under hela året.

Location
Bryssel (Belgien)
Luxemburg (Luxemburg)
Strasbourg (Frankrike)