Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

(Hadea) Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor

Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (Hadea) förvaltar program och initiativ på EU-kommissionens vägnar och samarbetar nära med sina ansvariga generaldirektorat vars arbete är inriktat på lagstiftnings- och strategiarbete. De ansvariga avdelningarna är generaldirektorateten för kommunikationsnät, innehåll och teknik (CNECT), försvarsindustri och rymdfrågor (DEFIS), inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (GROW), forskning och innovation (RTD) samt hälsa och livsmedelssäkerhet (SANTE). Hadea hjälper kommissionen att förverkliga sitt mål att bygga ett EU efter covid-19-krisen som ska vara grönare, mer digitalt, mer resilient och bättre rustat att ta sig an nuvarande och kommande utmaningar.

Location
Bryssel (Belgien)