Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Pågående urvalsförfaranden

Här hittar du aktuell information (planering, dokument osv.) om Epsos pågående urvalsförfaranden. 

Befattning Referens
Utredare – Utredningar och operationer mot bedrägeri inom tull och handel, tobak och varumärkesförfalskade varor EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)
Experter – Utredningar och operationer mot bedrägeri inom tull och handel, tobak och varumärkesförfalskade varor EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 9)
Handläggare – it-forensik EPSO/AD/395/21 - 1
Handläggare – operativa och strategiska analyser EPSO/AD/395/21 - 2
Laboratorieteknisk stödpersonal EPSO/AST-SC/11/21
AV- och konferenstekniker EPSO/AST/150/21 - 1
Byggnadstekniker EPSO/AST/150/21 - 2
Laboratorietekniker EPSO/AST/150/21 - 3
Handläggare inom dataskydd EPSO/AD/393/21
Handläggare inom hälsofrågor – policy och lagstiftning EPSO/AD/392/21 - 1
Handläggare inom livsmedelssäkerhet – policy och lagstiftning EPSO/AD/392/21 - 2
Handläggare inom hälsa och livsmedelssäkerhet – revision, inspektion och utvärdering EPSO/AD/392/21 - 3
Experter på tekniskt stöd till EU-ländernas strukturreformer EPSO/AD/391/21 - 1
Experter på Schengenregelverket EPSO/AD/391/21 - 2
Handläggare – kemikaliepolitik EPSO/AD/390/21
Korrekturläsare/språkgranskare – grekiska (EL) EPSO/AST/148/21 - EL
Korrekturläsare/språkgranskare – spanska (ES) EPSO/AST/148/21 - ES
Korrekturläsare/språkgranskare – estniska (ET) EPSO/AST/148/21 - ET
Korrekturläsare/språkgranskare – iriska (GA) EPSO/AST/148/21 - GA
Korrekturläsare/språkgranskare – italienska (IT) EPSO/AST/148/21 - IT
Korrekturläsare/språkgranskare – portugisiska (PT) EPSO/AST/148/21 - PT
Bulgariskspråkiga juristlingvister (BG) EPSO/AD/383/21
Tjeckiskspråkiga juristlingvister (CS) EPSO/AD/384/21
Franskspråkiga juristlingvister (FR) EPSO/AD/385/21
Ungerskspråkiga juristlingvister (HU) EPSO/AD/387/21
Polskspråkiga juristlingvister (PL) EPSO/AD/388/21
Danskspråkiga översättare COM/TA/AD/01/21
Svenskspråkiga översättare COM/TA/AD/04/21
Handläggare – yttre förbindelser EPSO/AD/382/20 - AD5
Handläggare – yttre förbindelser EPSO/AD/382/20 - AD7
Sekreterare EPSO/AST-SC/10/20 - SC 1
Sekreterare EPSO/AST-SC/10/20 - SC 2
Grekiskspråkiga juristlingvister (EL) EPSO/AD/376/20
Franskspråkiga juristlingvister (FR) EPSO/AD/377/20
Polskspråkiga juristlingvister (PL) EPSO/AD/379/20