Hoppa till huvudinnehåll

Pågående urvalsförfaranden

Här hittar du aktuell information (planering, dokument osv.) om Epsos pågående urvalsförfaranden. 

Befattning Referens
Svenskspråkiga översättare COM/TA/AD/04/21
Finskspråkiga översättare COM/TA/AD/03/21
Tyskspråkiga översättare COM/TA/AD/02/21
Danskspråkiga översättare COM/TA/AD/01/21
Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Juridik (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Fastighetsförvaltning (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Kommunikation (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Administration / Personal (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Finans (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Korrekturläsare (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Översättare (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Utbildningspsykologer (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Barnomsorgspersonal (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Grekiskspråkiga juristlingvister (EL) EPSO/AD/376/20
Korrekturläsare/språkgranskare – portugisiska (PT) EPSO/AST/148/21 - PT
Experter – Utredningar och operationer mot bedrägeri inom tull och handel, tobak och varumärkesförfalskade varor EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 9)
Assistenter – it-säkerhet EPSO/AST/151/22 - 4
Sekreterare EPSO/AST-SC/10/20 - SC 2
Korrekturläsare/språkgranskare – iriska (GA) EPSO/AST/148/21 - GA
Experter – Utredningar och operationer mot bedrägeri inom EU-utgifter och korruptionsbekämpning EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 9)
Handläggare inom revision EPSO/AD/399/22
Sekreterare EPSO/AST-SC/10/20 - SC 1
Korrekturläsare/språkgranskare – estniska (ET) EPSO/AST/148/21 - ET
Utredare – Utredningar och operationer mot bedrägeri inom tull och handel, tobak och varumärkesförfalskade varor EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)
Språkassistenter – portugisiska (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Handläggare – EU-lagstiftning EPSO/AD/381/20
Korrekturläsare/språkgranskare – spanska (ES) EPSO/AST/148/21 - ES
Utredare – Utredningar och operationer mot bedrägeri inom EU-utgifter och korruptionsbekämpning EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Språkassistenter – polska (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Handläggare – yttre förbindelser EPSO/AD/382/20 - AD5
Korrekturläsare/språkgranskare – grekiska (EL) EPSO/AST/148/21 - EL
Handläggare – operativa och strategiska analyser EPSO/AD/395/21 - 2
Språkassistenter – nederländska (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Handläggare – yttre förbindelser EPSO/AD/382/20 - AD7
Handläggare – kemikaliepolitik EPSO/AD/390/21
Handläggare – it-forensik EPSO/AD/395/21 - 1
Språkassistenter – italienska (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Experter på Schengenregelverket EPSO/AD/391/21 - 2
Handläggare inom havsfrågor och fiske EPSO/AD/397/21
Språkassistenter – kroatiska (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Experter på tekniskt stöd till EU-ländernas strukturreformer EPSO/AD/391/21 - 1
Iriskspråkiga juristlingvister (GA) EPSO/AD/396/21
Språkassistenter – estniska (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Handläggare inom hälsa och livsmedelssäkerhet – revision, inspektion och utvärdering EPSO/AD/392/21 - 3
Handläggare – it-säkerhet EPSO/AD/398/22 - 5