Hoppa till huvudinnehåll

Dags att söka

Sök i vår databas med lediga jobb för att hitta fasta och tillfälliga tjänster, kontraktsanställningar, praktikplatser och utstationeringar. På sidan om personalkategorier hittar du mer information om olika typer av anställningar.

Tänk på att inte alla lediga EU-tjänster publiceras på den här webbplatsen. 

Du kan också gå in på EU-organens särskilda jobbsidor där du hittar mer information om lediga tjänster. 

Vissa urvalsförfaranden för tillfälligt anställda och kontraktsanställda kan också anordnas av EU-byråerna själva. Epso ansvarar inte för rekryteringen av personal till de lediga jobben på institutionernas, organens och byråernas webbplatser.

Tillfälligt anställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Senior specialist - DevSecOps & Cloud Native säkerhetsingenjör AD 7 Haag (Nederländerna)
Senior specialist - Sambandsofficer Interpol Lyon AD 7 Haag (Nederländerna)
Specialist - Kompetens och förvaltning av intressenter AD 6 Haag (Nederländerna)
Sekretariatschef AD 8 Haag (Nederländerna)
Språklig handläggare AD 5 Haag (Nederländerna)
Handläggare AD 5 Haag (Nederländerna)
Dataanalytiker AD 7 Haag (Nederländerna)
It-utvecklingssamordnare AD 7 Paris (Frankrike)
Dataadministratör/dataanalytiker AD 5 Paris (Frankrike)
Nationalekonom AD 5, AD 6, AD 7 Bryssel (Belgien)
Strategisk analytiker AD 6 Haag (Nederländerna)
Specialist - Dataanalysutveckling och datavetenskap AD 6 Haag (Nederländerna)
Arkitekt, folkhälsolösningar AD 5 Stockholm (Sverige)
Expert inom matematisk modellering AD 5 Stockholm (Sverige)
JURIDISK HANDLÄGGARE AD 7 Bryssel (Belgien)
Kommunikationsansvarig AD 6 Bryssel (Belgien)
Programansvarig IT/ansökningsomgångens samordnare AD 5 Bryssel (Belgien)
Högre vetenskaplig handläggare AD 7 Bryssel (Belgien)
IKT-säkerhetsansvarig AD 6 Haag (Nederländerna)
IKT-säkerhetsansvarig AD 5 Haag (Nederländerna)
Sektorchef Resurser AD 9 Aten (Grekland)
Sektorchef Säkerhet och Infrastruktur AD 7 Aten (Grekland)
Upphandlingsspecialist AST 4 Dublin (Irland)
Senior specialist - Integrationsarkitekt, arkitektur & ingenjörskoordinering AD 7 Haag (Nederländerna)
Senior operativ analytiker AD 7 Haag (Nederländerna)
Sektorschef AD 10 Warszawa (Polen)
Kontraktsanställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Kommunikationsansvarig FG IV Bryssel (Belgien)
Riskhanteringsansvarig N/A Luxemburg (Luxemburg)
IT-projekthandläggare FG IV Bryssel (Belgien)
IT-projekthandläggare FG IV Bryssel (Belgien)
Teknisk lösningsarkitekt FG IV Bryssel (Belgien)
Programförvaltningsansvarig FG IV Valletta (Malta)
Handläggare med ansvar för utplacering FG IV Valletta (Malta)
Vetenskaplig handläggare för epidemiologisk omvärldsbevakning och hotbildsbedömning FG IV Stockholm (Sverige)
Kontorsassistent FG II Stockholm (Sverige)
cybersäkerhetsexpert FG IV Bryssel (Belgien)
systemingenjör FG IV Bryssel (Belgien)
IKT-handläggare FG III Bryssel (Belgien)
Redovisnings- och finanshandläggare FG IV Bryssel (Belgien)
ekonomiassistent FG III Bryssel (Belgien)

Fast anställd

Befattning: Administrativa chefer vid EU-delegationer
Tjänsteorter: Orter utanför EU
Sista ansökningsdag:
Befattning: Direktör
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: JURIDISK HANDLÄGGARE
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:

Kontraktsanställd

Befattning: Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Vetenskaplig handläggare för epidemiologisk omvärldsbevakning och hotbildsbedömning
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projektrådgivare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-projekthandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Forskare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna), Sevilla (Spanien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Redovisnings- och finanshandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Operativ handläggare – fältstöd
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: JURIDISK HANDLÄGGARE
Tjänsteorter: Amsterdam (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Barnomsorgspersonal (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Teknisk lösningsarkitekt
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: systemingenjör
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Kommunikation (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Verksamhetsanalytiker
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Kommunikationsassistent
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Registerkontrollant - Kryptoförvarare
Tjänsteorter: Madrid (Spain)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Utbildningspsykologer (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Kommunikationsansvarig
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativ assistant

Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Riskhanteringsansvarig
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administration / Personal (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Programansvarig
Tjänsteorter: Bukarest
Sista ansökningsdag:
Befattning: Operativ handläggare – internationellt samarbete
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Lokal informationssäkerhetsansvarig
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Korrekturläsare (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: cybersäkerhetsexpert
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Assistenter/Sekreterare
Tjänsteorter: Warszawa (Polen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Budget- och ekonomirådgivare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ekonomiassistent
Tjänsteorter: Bratislava (Slovakien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Handläggare med ansvar för utplacering
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Översättare (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: ekonomiassistent
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Fastighetsförvaltning (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Programförvaltningsansvarig
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag: