Hoppa till huvudinnehåll

Dags att söka

Sök i vår databas med lediga jobb för att hitta fasta och tillfälliga tjänster, kontraktsanställningar, praktikplatser och utstationeringar. På sidan om personalkategorier hittar du mer information om olika typer av anställningar.

Tänk på att inte alla lediga EU-tjänster publiceras på den här webbplatsen. 

Du kan också gå in på EU-organens särskilda jobbsidor där du hittar mer information om lediga tjänster. 

Vissa urvalsförfaranden för tillfälligt anställda och kontraktsanställda kan också anordnas av EU-byråerna själva. Epso ansvarar inte för rekryteringen av personal till de lediga jobben på institutionernas, organens och byråernas webbplatser.

Praktikant
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Praktik N/A Ljubljana (Slovenien) no deadline for application
Praktik (olika profiler) N/A Paris (Frankrike)
Kontraktsanställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Forskare FG IV Bryssel (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna), Sevilla (Spanien) no deadline for application
Finans (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Administration / Personal (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Kommunikation (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Fastighetsförvaltning (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Juridik (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Barnomsorgspersonal (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Utbildningspsykologer (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Översättare (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Korrekturläsare (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Projektrådgivare FG IV Bryssel (Belgien)
Kommunikationsassistent FG III Luxemburg (Luxemburg)
Projekthandläggare FG III Bryssel (Belgien)
Programansvarig FG IV Bukarest
JURIDISK HANDLÄGGARE FG IV Bryssel (Belgien)
Lokal informationssäkerhetsansvarig FG IV Paris (Frankrike)
Registerkontrollant - Kryptoförvarare FG IV Madrid (Spain)
ekonomiassistent FG III Luxemburg (Luxemburg)
Ekonomiassistent FG III Bratislava (Slovakien)
Utsänd nationell expert
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Utsänd nationell expert N/A Bryssel (Belgien) no deadline for application
Utsänd nationell expert N/A Ljubljana (Slovenien) no deadline for application
Utsänd nationell expert N/A Bryssel (Belgien)
Policyexpert N/A Paris (Frankrike)
Utsänd nationell expert N/A Bratislava (Slovakien)
Fast anställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Administrativa chefer vid EU-delegationer AST 4 Orter utanför EU
Tillfälligt anställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Verkställande direktören AD 14 Bilbao (Spanien)
Direktör AD 14 Barcelona (Spanien)
Översättare till iriska AD 5 Bryssel (Belgien)
Programansvarig AD 7 Bukarest
Senior Policy Officer AD 8 Bukarest
Ekonomi- och budgetansvarig AD 8 Bukarest
ekonomiassistent AST 1, AST 3 Bryssel (Belgien)
Galileo servicechef AD 8 Prag (Tjeckien)
Galileo servicetekniker AD 7 Prag (Tjeckien)
Biträdande chef för avdelningen Säkerhetsoperationer och övervakning AD 8 Paris (Frankrike)
Lokal säkerhetskontors teamledare AD 7 Prag (Tjeckien)
Kryptogårdare FG IV Paris (Frankrike)
Personalhandläggare AD 6 Bratislava (Slovakien)
IKT-handläggare AD 7 Bratislava (Slovakien)
Sektorschef AD 6 Budapest (Ungern)

Fast anställd

Befattning: Direktör
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativa chefer vid EU-delegationer
Tjänsteorter: Orter utanför EU
Sista ansökningsdag:

Kontraktsanställd

Befattning: Juridik (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: IT-projekthandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalhandläggare

Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: systemingenjör
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Operativ handläggare – fältstöd
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridisk expert
Tjänsteorter: Frankfurt (Tyskland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: IT-projekthandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativ assistant

Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projekthandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Forskare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna), Sevilla (Spanien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Senior Agent - Policy Support
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Redovisnings- och finanshandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Riskhanteringsansvarig
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Verksamhetsanalytiker
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Barnomsorgspersonal (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Operativ handläggare – asylstöd
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridisk expert (institutionella frågor)
Tjänsteorter: Frankfurt (Tyskland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: ekonomiassistent
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IKT-handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Kommunikation (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Teknisk lösningsarkitekt
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Analytiker
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalhandläggare

Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Operativ handläggare – internationellt samarbete
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administration / Personal (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Kommunikationsassistent
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Korrekturläsare (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Handläggare med ansvar för utplacering
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Programansvarig
Tjänsteorter: Bukarest
Sista ansökningsdag:
Befattning: Registerkontrollant - Kryptoförvarare
Tjänsteorter: Madrid (Spain)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: cybersäkerhetsexpert
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig handläggare för epidemiologisk omvärldsbevakning och hotbildsbedömning
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Översättare (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Kontorsassistent
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag: