Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Dags att söka

Sök i vår databas med lediga jobb för att hitta fasta och tillfälliga tjänster, kontraktsanställningar, praktikplatser och utstationeringar. På sidan om personalkategorier hittar du mer information om olika typer av anställningar.

Tänk på att inte alla lediga EU-tjänster publiceras på den här webbplatsen. 

Du kan också gå in på EU-organens särskilda jobbsidor där du hittar mer information om lediga tjänster. 

Vissa urvalsförfaranden för tillfälligt anställda och kontraktsanställda kan också anordnas av EU-byråerna själva. Epso ansvarar inte för rekryteringen av personal till de lediga jobben på institutionernas, organens och byråernas webbplatser.

Kontraktsanställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Kommunikationsassistent Kommunikation FG II Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Policyansvarig EU-förvaltning FG IV (ACER) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter Ljubljana (Slovenien)
ekonomiassistent Ekonomi, finans och statistik FG III (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten Helsingfors (Finland)
Tillsynsassistent Forskning och utveckling FG III (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten Helsingfors (Finland)
Medarbetare inom operativt stöd Stödpersonal FG III (CDT) Översättningscentrum för Europeiska unionens organ Luxemburg (Luxemburg)
Administrativ assistant
Stödpersonal N/A Europeiska investeringsfonden (EIF) Luxemburg (Luxemburg)
Projektrådgivare EU-förvaltning FG IV (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö Bryssel (Belgien)
Projektrådgivare EU-förvaltning FG IV (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö Bryssel (Belgien)
It-arkitekt Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Assistenter/Sekreterare EU-förvaltning FG IV Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Ekonomiexpert (M/K) Ekonomi, finans och statistik FG III (EFSA) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Parma (Italien)
Lokal informationssäkerhetsansvarig EU-förvaltning FG IV (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Paris (Frankrike)
Fast anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Direktör Informationsteknik AD 14 Europeiska regionkommittén Bryssel (Belgien)
Direktör Personaladministration AD 14 Europeiska kommissionen Luxemburg (Luxemburg)
Direktör Personaladministration AD 14 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Tillfälligt anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Administratörer Juridik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
GNSS-systemdistribution och verksamhetschef Forskning och utveckling AD 7 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Toulouse (Frankrike)
GNSS servicetekniker Forskning och utveckling AD 7 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
Finansansvarig Ekonomi, finans och statistik AD 6 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
Tillsynstjänsteman Ekonomi, finans och statistik AD 9 (EIOPA) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Frankfurt (Tyskland)
Senior Specialist – Teamchef – EMPACT Support EU-förvaltning AD 7 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
JURIDISK HANDLÄGGARE Juridik AD 7 Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Senior Specialist – Cyber Intelligence / Kryptovaluta EU-förvaltning AD 7 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Projektledare Forskning och utveckling AD 6 (EU-OSHA) Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien)
Vetenskaplig analytiker Forskning och utveckling N/A (EMCDDA) Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk Lissabon (Portugal)
Specialist – vapen och sprängämnen EU-förvaltning AD 6 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Ombud för grundläggande rättigheter EU-förvaltning AD 11 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Senior Threat Analyst och Vulnerability Response Manager Informationsteknik AD 8 (ENISA) Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå Bryssel (Belgien)
Chef för sektorn för forskning och analys rörande utbildning och lärande Stödpersonal AD 8 Europeiska unionens asylbyrå (EUAA) Valletta (Malta)
Handläggare i frågor om talangutveckling Stödpersonal AD 6 (EFSA) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Parma (Italien)
Enhetschef - Säkerhetsriskhantering och tjänster EU-förvaltning AD 9 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Senior Specialist – Operativ samordning EU-förvaltning AD 7 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Specialist - Informationshantering EU-förvaltning AD 6 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Internrevisor Revision AD 8 Det gemensamma företaget för ren luftfart Bryssel (Belgien)
Assistenter/Sekreterare Stödpersonal AST 3 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
IT-handläggare Informationsteknik N/A Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Juridisk rådgivare Juridik AD 8 (CEDEFOP) Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning Thessaloniki (Grekland)
Ordförande i en Överklagandenämnd Forskning och utveckling N/A (CPVO) Gemenskapens växtsortsmyndighet Angers (Frankrike)
Galileo servicetekniker EU-förvaltning AD 7 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
Kryptogårdare EU-förvaltning FG IV (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Paris (Frankrike)
Biträdande chefssamordnare för marina stödtjänster Informationsteknik AST 5 (EMSA) Europeiska sjösäkerhetsbyrån Lissabon (Portugal)
Chef för säkerhets- och anläggningssektorn EU-förvaltning AD 7 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxemburg (Luxemburg)
Administratörer Informationsteknik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Webbansvarig Kommunikation AST 1 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Utsänd nationell expert
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Policyexpert Ekonomi, finans och statistik N/A (EBA) Europeiska bankmyndigheten Paris (Frankrike)
BANKSEKTORANALYTIKER Ekonomi, finans och statistik N/A (EBA) Europeiska bankmyndigheten Paris (Frankrike)
Utsänd nationell expert EU-förvaltning N/A Det gemensamma företaget för förnybar vätgas Bryssel (Belgien)
Projektansvarig - Medicinsk EU-förvaltning N/A Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Projektansvarig - Markprogram EU-förvaltning N/A Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Andra kontrakt
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Regelefterlevnadsansvarig Ekonomi, finans och statistik N/A Europeiska investeringsfonden (EIF) Luxemburg (Luxemburg)

Tillfälligt anställd

Befattning: Tillsynstjänsteman
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: (EIOPA) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Tjänsteorter: Frankfurt (Tyskland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Kryptogårdare
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Senior Specialist – Operativ samordning
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-assistent
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskapsredaktör Eurosurveillance
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Biträdande chefssamordnare för marina stödtjänster
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: (EMSA) Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Tjänsteorter: Lissabon (Portugal)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-handläggare
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Handläggare i frågor om talangutveckling
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: (EFSA) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Tjänsteorter: Parma (Italien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Enhetschef - Säkerhetsriskhantering och tjänster
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: JURIDISK HANDLÄGGARE
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Tjänsteorter: Warszawa (Polen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Finansansvarig
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Räkenskapsförare
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: Europeiska försvarsbyrån
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-handläggare
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ombud för grundläggande rättigheter
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Galileo servicetekniker
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chef för säkerhets- och anläggningssektorn
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (EPPO) European Public Prosecutor’s Office
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: GNSS servicetekniker
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridisk rådgivare
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: (CEDEFOP) Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Tjänsteorter: Thessaloniki (Grekland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Specialist – vapen och sprängämnen
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Specialist - Informationshantering
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Webbansvarig
Domain(s):
Kommunikation
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Senior Threat Analyst och Vulnerability Response Manager
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: (ENISA) Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: GNSS-systemdistribution och verksamhetschef
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Tjänsteorter: Toulouse (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projektledare
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (EU-OSHA) Europeiska arbetsmiljöbyrån
Tjänsteorter: Bilbao (Spanien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ansvarig för kunskapshantering
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Senior Specialist – Teamchef – EMPACT Support
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Senior Specialist – Cyber Intelligence / Kryptovaluta
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administratörer
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-domstolen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administratörer
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: EU-domstolen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Säkerhetsingenjör
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:

Praktikant

Befattning: Europeiska unionens råd – Aktivt åtgärdsprogram för praktikanter med funktionsnedsättning
Institution/Agency: Europeiska unionens råd
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Regionkommittén – praktik för myndighetsanställda
Institution/Agency: Europeiska regionkommittén
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Praktik
Institution/Agency: (ACER) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Tjänsteorter: Ljubljana (Slovenien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Praktik (olika profiler)
Institution/Agency: (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Europeiska unionens råd – betald praktik
Institution/Agency: Europeiska unionens råd
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Praktik
Institution/Agency: Europeiska regionkommittén
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Europeiska unionens råd – obetald obligatorisk praktik
Institution/Agency: Europeiska unionens råd
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Regionkommittén – obetald korttidspraktik
Institution/Agency: Europeiska regionkommittén
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application

Utsänd nationell expert

Befattning: Utsänd nationell expert
Domain(s):
Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Juridik, Stödpersonal
Institution/Agency: (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Utsänd nationell expert
Domain(s):
Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, Juridik
Institution/Agency: Europeiska regionkommittén
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Projektansvarig - Markprogram
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska försvarsbyrån
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Policyexpert
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: (EBA) Europeiska bankmyndigheten
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Utsänd nationell expert
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (ACER) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Tjänsteorter: Ljubljana (Slovenien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application