Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Dags att söka

Vill du jobba för EU?

Här kan du hitta flera jobbmöjligheter inom EU:s institutioner, byråer och organ och alla urvalsförfaranden som Epso sköter: uttagningsprov för fast anställda och urvalsförfaranden för kontraktsanställda (Cast permanent).

Du kan göra en sökning med hjälp av vår ”sökmotor” till höger på den här sidan.

Under rubriken ”Lediga jobb” finns ett urval av lediga platser. På EU-institutionernas och EU-organens egna webbplatser hittar du alla deras lediga jobb.

Job vacancies
Fast anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Personalhandläggare Personaladministration AST 1, AST 2, AST 3, AST 4, AST 5, AST 6, AST 7, AST 8, AST 9 (EEA) Europeiska miljöbyrån Köpenhamn (Danmark)
Verksamhetsanalytiker Ekonomi, finans och statistik AD 6, AD 9 Europaparlamentet Luxemburg (Luxemburg)
Sekreterare / kontorist Stödpersonal AST-SC 1, AST-SC 3 Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser Bryssel (Belgien)
Direktör EU-förvaltning AD 14 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Kontraktsanställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Ekonomihandläggare Ekonomi, finans och statistik FG IV (EIT) Europeiska institutet för innovation och teknik Budapest (Ungern)
Informations- och kommunikationsassistent Kommunikation FG III Europeiska kommissionen Paris (Frankrike)
Senior Agent - Projektledning EU-förvaltning FG IV Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Biträdande förste handläggare Ekonomi, finans och statistik N/A EIB – Europeiska investeringsbanken Luxemburg (Luxemburg)
GSMC Operatör EU-förvaltning FG IV (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Paris (Frankrike)
Administrativ assistant
Stödpersonal FG III (EEA) Europeiska miljöbyrån Köpenhamn (Danmark)
Finansansvarig Ekonomi, finans och statistik FG IV Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Ekonomi- och kontraktsansvarig Ekonomi, finans och statistik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Business Intelligence Rådgivare Informationsteknik FG IV (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö Bryssel (Belgien)
JURIDISK HANDLÄGGARE Juridik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Projektrådgivare EU-förvaltning FG IV (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö Bryssel (Belgien)
Finansiell teknisk rådgivare Ekonomi, finans och statistik FG IV (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö Bryssel (Belgien)
Agent - Projektstöd EU-förvaltning FG III Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Agent - Projektstöd EU-förvaltning FG III Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Juridisk rådgivare Juridik FG IV Europeiska utrikestjänsten Bryssel (Belgien)
ekonomiassistent Ekonomi, finans och statistik FG III (Eurojust) Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete Haag (Nederländerna)
Projekthandläggare Stödpersonal FG IV (EIT) Europeiska institutet för innovation och teknik Budapest (Ungern)
Tillfälligt anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Chef för enheten för kommunikation och pr Kommunikation AD 10 Europeiska unionens asylbyrå (EUAA) Valletta (Malta)
Sekreterare Personaladministration AST-SC 1 (SRB) Gemensamma resolutionsnämnden Bryssel (Belgien)
Korrekturläsare/Språkliga granskare Språk AST 3 EU-institutionerna Luxemburg (Luxemburg)
Helpdesk assistent Stödpersonal AST 3 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxemburg (Luxemburg)
IT-projekthandläggare Informationsteknik AD 7 EU-institutionerna Luxemburg (Luxemburg)
Kommunikationskoordinator Kommunikation AD 5 (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö Bryssel (Belgien)
Översättare till litauiska Språk AD 5 (CDT) Översättningscentrum för Europeiska unionens organ Luxemburg (Luxemburg)
Assistent för språktjänster Språk AST 3 (CDT) Översättningscentrum för Europeiska unionens organ Luxemburg (Luxemburg)
Stödmedarbetare till enheten för användarstöd Informationsteknik AST 4 (CDT) Översättningscentrum för Europeiska unionens organ Luxemburg (Luxemburg)
Enhetschef - European Financial and Economic Crime Centre (EFECC) Operations EU-förvaltning AD 9 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Chef för administrationcentrumet EU-förvaltning AD 12 Europeiska unionens asylbyrå (EUAA) Valletta (Malta)
Chefsekonom för konkurrensfrågor EU-förvaltning AD 14 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Tjänsteman EU-förvaltning AD 7 Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Dataadministratör Informationsteknik AD 6 (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten Helsingfors (Finland)
Senior specialist – EU:s organiserad brottslighet EU-förvaltning AD 7 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Administrativ assistant
EU-förvaltning AST 1 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Ekonomi- och kontraktsassistent Ekonomi, finans och statistik AST 3 (FRA) Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter Wien (Österrike)
IT-projekthandläggare Informationsteknik AST 3 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Operations Manager för säkerhetsövervakning Forskning och utveckling AD 8 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Paris (Frankrike)
IRIS² SatCom marknads- och innovationsansvarig Forskning och utveckling AD 7 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
IRIS² SatCom Standardisering/Användarterminalingenjör EU-förvaltning AD 7 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
Chef för tekniska avdelningen Forskning och utveckling AD 11 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
Expert till den europeiska rådgivande vetenskapliga nämnden för klimatförändringar Forskning och utveckling AD 6 (EEA) Europeiska miljöbyrån Köpenhamn (Danmark)
Senior Specialist – Ekobrott EU-förvaltning AD 7 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Policyansvarig - Marknadsregler EU-förvaltning AD 6 (ACER) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter Ljubljana (Slovenien)
Räkenskapsförare Stödpersonal AST 1, AST 3 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Andra kontrakt
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Vetenskaplig expert Forskning och utveckling N/A (EFSA) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Parma (Italien)
Utsänd nationell expert
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Utsänd nationell expert Stödpersonal N/A (EU-LISA) Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa Strasbourg (Frankrike)
Lösningsingenjör EU-förvaltning N/A Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Job vacancies

Tillfälligt anställd

Befattning: IT-projekthandläggare
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Stödmedarbetare till enheten för användarstöd
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: (CDT) Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: GRAFISK FORMGIVARE
Domain(s):
Kommunikation
Institution/Agency: EU-institutionerna
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Biträdande förste handläggare
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (EU-LISA) Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa
Tjänsteorter: Strasbourg (Frankrike), Tallinn (Estland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-assistent
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: (ACER) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Tjänsteorter: Ljubljana (Slovenien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Policyansvarig
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (ACER) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Tjänsteorter: Ljubljana (Slovenien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Specialist - Kryptovaluta
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Enhetschef - European Financial and Economic Crime Centre (EFECC) Operations
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Korrekturläsare/Språkliga granskare
Domain(s):
Språk
Institution/Agency: EU-institutionerna
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Tillsynstjänsteman
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: (EBA) Europeiska bankmyndigheten
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Budgetansvarig
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: (ERA) Europeiska unionens järnvägsbyrå
Tjänsteorter: Valenciennes (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sekreterare
Domain(s):
Personaladministration
Institution/Agency: (SRB) Gemensamma resolutionsnämnden
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Programansvarig
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (CEPOL)
Tjänsteorter: Budapest (Ungern)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Expert till den europeiska rådgivande vetenskapliga nämnden för klimatförändringar
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (EEA) Europeiska miljöbyrån
Tjänsteorter: Köpenhamn (Danmark)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Teknisk anläggningsansvarig
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: Joint Research Centre
Tjänsteorter: Geel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Helpdesk assistent
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: (EPPO) European Public Prosecutor’s Office
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Expert inom matematisk modellering
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Kommunikationskoordinator
Domain(s):
Kommunikation
Institution/Agency: (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Räkenskapsförare
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Senior Specialist – Ekobrott
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Dataadministratör
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten
Tjänsteorter: Helsingfors (Finland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Policyansvarig - Marknadsregler
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (ACER) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Tjänsteorter: Ljubljana (Slovenien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: It-handläggare
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: (EU-LISA) Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa
Tjänsteorter: Strasbourg (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ekonomi- och kontraktsassistent
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: (FRA) Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Tjänsteorter: Wien (Österrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Huvudansvarig expert inom matematisk modellering
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Förste upphandlingshandläggare
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: (EU-LISA) Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa
Tjänsteorter: Strasbourg (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Språklig sekreterare/kontorspersonal
Domain(s):
Språk
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IRIS² SatCom Standardisering/Användarterminalingenjör
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chefsekonom för konkurrensfrågor
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Assistent för språktjänster
Domain(s):
Språk
Institution/Agency: (CDT) Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativ assistant
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Språklig sekreterare/kontorspersonal
Domain(s):
Språk
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IRIS² SatCom marknads- och innovationsansvarig
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Innovationsansvarig
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (EIT) Europeiska institutet för innovation och teknik
Tjänsteorter: Budapest (Ungern)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Tjänsteman
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Tjänsteorter: Warszawa (Polen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Översättare till litauiska
Domain(s):
Språk
Institution/Agency: (CDT) Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chef för enheten för europeiskt och internationellt samarbete
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska unionens asylbyrå (EUAA)
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Tillsynstjänsteman
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Senior specialist – EU:s organiserad brottslighet
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:

Utsänd nationell expert

Befattning: Utsänd nationell expert
Domain(s):
Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, Juridik
Institution/Agency: Europeiska regionkommittén
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Utsänd nationell expert
Domain(s):
Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Juridik, Stödpersonal
Institution/Agency: (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Utsänd nationell expert
Domain(s):
Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, Juridik
Institution/Agency: Europeiska regionkommittén
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Projektansvarig - Counter-IED
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska försvarsbyrån
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Utsänd nationell expert
Domain(s):
Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Juridik, Stödpersonal
Institution/Agency: (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Projektansvarig - Maritime program
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska försvarsbyrån
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Utsänd nationell expert
Domain(s):
Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Juridik, Stödpersonal
Institution/Agency: (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Utsänd nationell expert
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (ACER) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Tjänsteorter: Ljubljana (Slovenien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Projektansvarig - Medicinsk
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska försvarsbyrån
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Utsänd nationell expert
Domain(s):
Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Juridik, Stödpersonal
Institution/Agency: (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Projektansvarig - Test och utvärdering
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska försvarsbyrån
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag: