Hoppa till huvudinnehåll

Dags att söka

Sök i vår databas med lediga jobb för att hitta fasta och tillfälliga tjänster, kontraktsanställningar, praktikplatser och utstationeringar. På sidan om personalkategorier hittar du mer information om olika typer av anställningar.

Tänk på att inte alla lediga EU-tjänster publiceras på den här webbplatsen. 

Du kan också gå in på EU-organens särskilda jobbsidor där du hittar mer information om lediga tjänster. 

Vissa urvalsförfaranden för tillfälligt anställda och kontraktsanställda kan också anordnas av EU-byråerna själva. Epso ansvarar inte för rekryteringen av personal till de lediga jobben på institutionernas, organens och byråernas webbplatser.

Tillfälligt anställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Personalhandläggare AD 6 Bratislava (Slovakien)
IKT-handläggare AD 7 Bratislava (Slovakien)
Sektorschef AD 6 Budapest (Ungern)
Specialist - Teknik och innovativa lösningar AD 6 Haag (Nederländerna)
Verkställande direktören AD 14 Bukarest
Verkställande direktören AD 14 Bryssel (Belgien)
Chef för evenemangs- och protokollsektorn AD 7 Haag (Nederländerna)
Chef för ekonomi- och budgetenheten AD 9 Haag (Nederländerna)
Personlig assistent AST 3 Frankfurt (Tyskland)
HR-ansvarig - efterlevnad och riskhantering AD 5 Luxemburg (Luxemburg)
Personalhandläggare
AD 7 Warszawa (Polen)
Specialist - Driftsättningshantering och support AD 6 Haag (Nederländerna)
Samordnare för mänskliga resurser (assistent) AST 3 Bryssel (Belgien)
Personalchef AD 8 Lissabon (Portugal)
Projektansvarig - Kapacitetsutvecklingsplan (CDP) AD 10 Bryssel (Belgien)
Projektledare - Luftvärdighet AD 10 Bryssel (Belgien)
IT-handläggare AD 7 Luxemburg (Luxemburg)
Läkare AD 5, AD 7 Bryssel (Belgien)
Ombud för grundläggande rättigheter AD 10 Valletta (Malta)
Dataskyddsombud AD 5 Strasbourg (Frankrike)
Handläggare för infrastruktursäkerhet AST 4 Vigo (Spanien)
It-handläggare AD 6 Vigo (Spanien)
Programhandläggare – infrastruktur AD 7 Luxemburg (Luxemburg)
Policyexpert AD 6 Paris (Frankrike)
Manager för säker kommunikationstjänst AD 8 Prag (Tjeckien)
ICT Security Governance och Risk Manager AD 7 Prag (Tjeckien)
Standardiseringsingenjör AD 7 Prag (Tjeckien)
GSMC Operations Analyst AD 7 Paris (Frankrike)
Avdelningschef Programledning för säker kommunikation AD 10 Prag (Tjeckien)
Kontraktsanställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Juridisk expert FG IV Frankfurt (Tyskland)
HR-assistent - Ledare för HR-processer och -system FG III Luxemburg (Luxemburg)
Verksamhetsanalytiker N/A Luxemburg (Luxemburg)
Budget- och ekonomirådgivare FG IV Bryssel (Belgien)
Administrativ assistant
FG II Paris (Frankrike)
Fast anställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Direktör AD 14 Bryssel (Belgien)
Praktikant
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Praktik (olika profiler) N/A Bratislava (Slovakien)
Andra kontrakt
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Biträdande förste handläggare N/A Luxemburg (Luxemburg)
Finansansvarig N/A Luxemburg (Luxemburg)
Biträdande förste handläggare N/A Luxemburg (Luxemburg)
Dataansvarig N/A Luxemburg (Luxemburg)
Utsänd nationell expert
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Projektansvarig - CBRN och mänskliga faktorer N/A Bryssel (Belgien)
Projektansvarig - Medicinsk N/A Bryssel (Belgien)
BANKSEKTORANALYTIKER N/A Paris (Frankrike)
cybersäkerhetsexpert N/A Paris (Frankrike)

Kontraktsanställd

Befattning: IKT-handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Redovisnings- och finanshandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativ assistant

Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projektrådgivare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Finans (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Riskhanteringsansvarig
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridik (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Teknisk lösningsarkitekt
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Operativ handläggare – internationellt samarbete
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:

Tillfälligt anställd

Befattning: Programansvarig IT/ansökningsomgångens samordnare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Operational Analyst - Operativa direktoratet
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-handläggare
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Läkare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Standardiseringsingenjör
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Handläggare
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Senior Policy Officer
Tjänsteorter: Bukarest
Sista ansökningsdag:
Befattning: Verkställande direktören
Tjänsteorter: Bilbao (Spanien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projektledare - Luftvärdighet
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Policyexpert
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sektorschef
Tjänsteorter: Warszawa (Polen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Dataadministratör/dataanalytiker
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Strategisk analytiker
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Högre vetenskaplig handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Verkställande direktören
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ansvarig för informationssäkerhet
Tjänsteorter: Helsingfors (Finland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Programhandläggare – infrastruktur
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: ekonomiassistent
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalhandläggare
Tjänsteorter: Bratislava (Slovakien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: ICT Security Governance och Risk Manager
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Översättare till iriska
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Programansvarig
Tjänsteorter: Bukarest
Sista ansökningsdag:
Befattning: Upphandlingsspecialist
Tjänsteorter: Dublin (Irland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalhandläggare

Tjänsteorter: Warszawa (Polen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Specialist - Dataanalysutveckling och datavetenskap
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Samordnare för mänskliga resurser (assistent)
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Verkställande direktören
Tjänsteorter: Bukarest
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-handläggare
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Manager för säker kommunikationstjänst
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Expert inom matematisk modellering
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ekonomi-, budget- och kontrollansvarig
Tjänsteorter: Budapest (Ungern)
Sista ansökningsdag: