Hoppa till huvudinnehåll

Dags att söka

Sök i vår databas med lediga jobb för att hitta fasta och tillfälliga tjänster, kontraktsanställningar, praktikplatser och utstationeringar. På sidan om personalkategorier hittar du mer information om olika typer av anställningar.

Tänk på att inte alla lediga EU-tjänster publiceras på den här webbplatsen. 

Du kan också gå in på EU-organens särskilda jobbsidor där du hittar mer information om lediga tjänster. 

Vissa urvalsförfaranden för tillfälligt anställda och kontraktsanställda kan också anordnas av EU-byråerna själva. Epso ansvarar inte för rekryteringen av personal till de lediga jobben på institutionernas, organens och byråernas webbplatser.

Fast anställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Administrativa chefer vid EU-delegationer AST 4 Orter utanför EU
Direktör AD 14 Bryssel (Belgien)
Kontraktsanställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Operativ handläggare – internationellt samarbete FG IV Valletta (Malta)
Vetenskaplig handläggare FG IV Bryssel (Belgien)
Fastighetsförvaltning (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Redovisnings- och finanshandläggare FG IV Bryssel (Belgien)
Ekonomiassistent FG III Bratislava (Slovakien)
Barnomsorgspersonal (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Programförvaltningsansvarig FG IV Valletta (Malta)
Handläggare med ansvar för utplacering FG IV Valletta (Malta)
Vetenskaplig handläggare FG IV Bryssel (Belgien)
ekonomiassistent FG III Luxemburg (Luxemburg)
IKT-handläggare FG III Bryssel (Belgien)
Riskhanteringsansvarig N/A Luxemburg (Luxemburg)
Personalhandläggare
N/A Luxemburg (Luxemburg)
Utbildningspsykologer (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Kontorsassistent FG II Stockholm (Sverige)
Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
IT-projekthandläggare FG IV Bryssel (Belgien)
Administrativ assistant
FG II Paris (Frankrike)
Projekthandläggare FG III Bryssel (Belgien)
Korrekturläsare (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Kommunikationsansvarig FG IV Bryssel (Belgien)
Programansvarig FG IV Bukarest
Registerkontrollant - Kryptoförvarare FG IV Madrid (Spain)
Juridik (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
IT-projekthandläggare FG IV Bryssel (Belgien)
Projektrådgivare FG IV Bryssel (Belgien)
Översättare (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
systemingenjör FG IV Bryssel (Belgien)
Budget- och ekonomirådgivare FG IV Bryssel (Belgien)
Lokal informationssäkerhetsansvarig FG IV Paris (Frankrike)
Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Teknisk lösningsarkitekt FG IV Bryssel (Belgien)
Kommunikation (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Analytiker N/A Luxemburg (Luxemburg)
HR-assistent - Ledare för HR-processer och -system FG III Luxemburg (Luxemburg)
Administration / Personal (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
cybersäkerhetsexpert FG IV Bryssel (Belgien)
Insatschef FG IV Valletta (Malta)
Forskare FG IV Bryssel (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna), Sevilla (Spanien) no deadline for application
Riskhanteringsansvarig FG IV Bryssel (Belgien)
Verksamhetsanalytiker N/A Luxemburg (Luxemburg)
Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
JURIDISK HANDLÄGGARE FG IV Bryssel (Belgien)
Operativ handläggare – mottagningsstöd FG IV Valletta (Malta)
ekonomiassistent FG III Bryssel (Belgien)

Fast anställd

Befattning: Direktör
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativa chefer vid EU-delegationer
Tjänsteorter: Orter utanför EU
Sista ansökningsdag:

Kontraktsanställd

Befattning: Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: JURIDISK HANDLÄGGARE
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Operativ handläggare – mottagningsstöd
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: ekonomiassistent
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Riskhanteringsansvarig
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalhandläggare

Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Översättare (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: systemingenjör
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: HR-assistent - Ledare för HR-processer och -system
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Operativ handläggare – fältstöd
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridisk expert
Tjänsteorter: Frankfurt (Tyskland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Fastighetsförvaltning (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: IT-projekthandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativ assistant

Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projekthandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Riskhanteringsansvarig
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Verksamhetsanalytiker
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Finans (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Operativ handläggare – asylstöd
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridisk expert (institutionella frågor)
Tjänsteorter: Frankfurt (Tyskland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: ekonomiassistent
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IKT-handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridik (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: IT-projekthandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Analytiker
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Redovisnings- och finanshandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalhandläggare

Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Operativ handläggare – internationellt samarbete
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Teknisk lösningsarkitekt
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Forskare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna), Sevilla (Spanien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Barnomsorgspersonal (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Handläggare med ansvar för utplacering
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Programansvarig
Tjänsteorter: Bukarest
Sista ansökningsdag:
Befattning: Registerkontrollant - Kryptoförvarare
Tjänsteorter: Madrid (Spain)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Kommunikation (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Riskhanteringsansvarig
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag: