Hoppa till huvudinnehåll

Dags att söka

Sök i vår databas med lediga jobb för att hitta fasta och tillfälliga tjänster, kontraktsanställningar, praktikplatser och utstationeringar. På sidan om personalkategorier hittar du mer information om olika typer av anställningar.

Tänk på att inte alla lediga EU-tjänster publiceras på den här webbplatsen. 

Du kan också gå in på EU-organens särskilda jobbsidor där du hittar mer information om lediga tjänster. 

Vissa urvalsförfaranden för tillfälligt anställda och kontraktsanställda kan också anordnas av EU-byråerna själva. Epso ansvarar inte för rekryteringen av personal till de lediga jobben på institutionernas, organens och byråernas webbplatser.

Tillfälligt anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Personalassistent
Stödpersonal AST 3 (SRB) Gemensamma resolutionsnämnden Bryssel (Belgien)
Chef för säkerhets- och anläggningssektorn EU-förvaltning AD 7 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxemburg (Luxemburg)
Projektansvarig - Kontrakterade lösningar & ETE-support EU-förvaltning AD 10 Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Administratörer Juridik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Specialist - EC3 Operations – Malware Analysis EU-förvaltning AD 6 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Senior Threat Analyst och Vulnerability Response Manager Informationsteknik AD 8 (ENISA) Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå Bryssel (Belgien)
JURIDISK HANDLÄGGARE Juridik AD 7 Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
IT-assistent Informationsteknik AST 3 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Vetenskapsredaktör Eurosurveillance Forskning och utveckling AST 4 (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
Assistenter/Sekreterare Stödpersonal AST 3 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Administratörer Informationsteknik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Finansansvarig Ekonomi, finans och statistik AD 6 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
Räkenskapsförare Ekonomi, finans och statistik AD 6 Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Internrevisor Revision AD 8 Det gemensamma företaget för ren luftfart Bryssel (Belgien)
Vetenskaplig analytiker Forskning och utveckling N/A (EMCDDA) Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk Lissabon (Portugal)
GNSS servicetekniker Forskning och utveckling AD 7 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
Verkställande direktören Forskning och utveckling AD 14 (EU-OSHA) Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien)
Kontraktsanställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent) EU-förvaltning FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Ekonomiexpert (M/K) Ekonomi, finans och statistik FG III (EFSA) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Parma (Italien)
Medarbetare inom operativt stöd Stödpersonal FG III (CDT) Översättningscentrum för Europeiska unionens organ Luxemburg (Luxemburg)
Kommunikation (CAST Permanent) Kommunikation FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Datavetare Forskning och utveckling FG IV (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
Administration / Personal (CAST Permanent) Personaladministration FG II, FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Forskare Forskning och utveckling FG IV Joint Research Centre Bryssel (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna), Sevilla (Spanien) no deadline for application
Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent) Stödpersonal FG II EU-institutionerna N/A no deadline for application
Lokal informationssäkerhetsansvarig EU-förvaltning FG IV (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Paris (Frankrike)
Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent) EU-förvaltning FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
It-arkitekt Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Projekthandläggare EU-förvaltning FG IV Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (CEPOL) Budapest (Ungern)
Finans (CAST Permanent) Ekonomi, finans och statistik FG II, FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Assistenter/Sekreterare EU-förvaltning FG IV Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Tillsynsassistent Forskning och utveckling FG III (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten Helsingfors (Finland)
Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent) Stödpersonal FG I EU-institutionerna N/A no deadline for application
ekonomiassistent Ekonomi, finans och statistik FG III (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten Helsingfors (Finland)
Barnomsorgspersonal (CAST Permanent) Stödpersonal FG II EU-institutionerna N/A no deadline for application
Projektrådgivare EU-förvaltning FG IV (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö Bryssel (Belgien)
Fastighetsförvaltning (CAST Permanent) EU-förvaltning FG II, FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Policyansvarig EU-förvaltning FG IV (ACER) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter Ljubljana (Slovenien)
Utbildningspsykologer (CAST Permanent) Stödpersonal FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent) Informationsteknik FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Korrekturläsare (CAST Permanent) Språk FG III EU-institutionerna N/A no deadline for application
Projektrådgivare EU-förvaltning FG IV (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö Bryssel (Belgien)
Juridik (CAST Permanent) Juridik FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Översättare (CAST Permanent) Språk FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Administrativ assistant
Stödpersonal N/A Europeiska investeringsfonden (EIF) Luxemburg (Luxemburg)
Kommunikationsassistent Kommunikation FG II Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Fast anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Assistenter – Bokföring och likviditetsförvaltning Ekonomi, finans och statistik AST 3 EU-institutionerna Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike)
Assistenter – Offentlig upphandling Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning AST 3 EU-institutionerna Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike)
Direktör Informationsteknik AD 14 Europeiska regionkommittén Bryssel (Belgien)

Tillfälligt anställd

Befattning: Chef för sektorn för forskning och analys rörande utbildning och lärande
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: Europeiska unionens asylbyrå (EUAA)
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Säkerhetsingenjör
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personlig assistent
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Assistenter/Sekreterare
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-domstolen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ordförande i en Överklagandenämnd
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (CPVO) Gemenskapens växtsortsmyndighet
Tjänsteorter: Angers (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Galileo servicetekniker
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Senior Specialist – Operativ samordning
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: systemingenjör
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projektansvarig - Kontrakterade lösningar & ETE-support
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska försvarsbyrån
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Biträdande chefssamordnare för marina stödtjänster
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: (EMSA) Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Tjänsteorter: Lissabon (Portugal)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-handläggare
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Handläggare i frågor om talangutveckling
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: (EFSA) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
Tjänsteorter: Parma (Italien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Tillsynstjänsteman
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: (EIOPA) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
Tjänsteorter: Frankfurt (Tyskland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Enhetschef - Säkerhetsriskhantering och tjänster
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: JURIDISK HANDLÄGGARE
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Tjänsteorter: Warszawa (Polen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-assistent
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskapsredaktör Eurosurveillance
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Verkställande direktören
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (EU-OSHA) Europeiska arbetsmiljöbyrån
Tjänsteorter: Bilbao (Spanien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ombud för grundläggande rättigheter
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalassistent
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: (SRB) Gemensamma resolutionsnämnden
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chef för säkerhets- och anläggningssektorn
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (EPPO) European Public Prosecutor’s Office
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Finansansvarig
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Räkenskapsförare
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: Europeiska försvarsbyrån
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridisk rådgivare
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: (CEDEFOP) Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
Tjänsteorter: Thessaloniki (Grekland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-handläggare
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Specialist – vapen och sprängämnen
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Specialist - Informationshantering
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Specialist - EC3 Operations – Malware Analysis
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Senior Threat Analyst och Vulnerability Response Manager
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: (ENISA) Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: GNSS servicetekniker
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projektledare
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (EU-OSHA) Europeiska arbetsmiljöbyrån
Tjänsteorter: Bilbao (Spanien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Senior Specialist – Teamchef – EMPACT Support
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Senior Specialist – Cyber Intelligence / Kryptovaluta
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Webbansvarig
Domain(s):
Kommunikation
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:

Praktikant

Befattning: Praktik
Institution/Agency: (ACER) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Tjänsteorter: Ljubljana (Slovenien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Europeiska unionens råd – obetald obligatorisk praktik
Institution/Agency: Europeiska unionens råd
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Praktik (olika profiler)
Institution/Agency: (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Europeiska unionens råd – Aktivt åtgärdsprogram för praktikanter med funktionsnedsättning
Institution/Agency: Europeiska unionens råd
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Praktik
Institution/Agency: Europeiska regionkommittén
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Regionkommittén – obetald korttidspraktik
Institution/Agency: Europeiska regionkommittén
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Europeiska unionens råd – betald praktik
Institution/Agency: Europeiska unionens råd
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Regionkommittén – praktik för myndighetsanställda
Institution/Agency: Europeiska regionkommittén
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application

Utsänd nationell expert

Befattning: Innovationschef
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska försvarsbyrån
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Utsänd nationell expert
Domain(s):
Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning, Yttre förbindelser, Juridik, Stödpersonal
Institution/Agency: (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Projektansvarig - Markprogram
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska försvarsbyrån
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: BANKSEKTORANALYTIKER
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: (EBA) Europeiska bankmyndigheten
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projektansvarig - Medicinsk
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska försvarsbyrån
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Policyexpert
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: (EBA) Europeiska bankmyndigheten
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag: