Hoppa till huvudinnehåll

Dags att söka

Sök i vår databas med lediga jobb för att hitta fasta och tillfälliga tjänster, kontraktsanställningar, praktikplatser och utstationeringar. På sidan om personalkategorier hittar du mer information om olika typer av anställningar.

Tänk på att inte alla lediga EU-tjänster publiceras på den här webbplatsen. 

Du kan också gå in på EU-organens särskilda jobbsidor där du hittar mer information om lediga tjänster. 

Vissa urvalsförfaranden för tillfälligt anställda och kontraktsanställda kan också anordnas av EU-byråerna själva. Epso ansvarar inte för rekryteringen av personal till de lediga jobben på institutionernas, organens och byråernas webbplatser.

Andra kontrakt
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Biträdande förste handläggare N/A Luxemburg (Luxemburg)
Finansansvarig N/A Luxemburg (Luxemburg)
Biträdande förste handläggare N/A Luxemburg (Luxemburg)
Dataansvarig N/A Luxemburg (Luxemburg)
Utsänd nationell expert
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Policyexpert N/A Paris (Frankrike)
cybersäkerhetsexpert N/A Paris (Frankrike)
Utsänd nationell expert N/A Bryssel (Belgien)
Utsänd nationell expert N/A Ljubljana (Slovenien) no deadline for application
Utsänd nationell expert N/A Bryssel (Belgien) no deadline for application
BANKSEKTORANALYTIKER N/A Paris (Frankrike)
Projektansvarig - CBRN och mänskliga faktorer N/A Bryssel (Belgien)
Projektansvarig - Markprogram N/A Bryssel (Belgien)
Projektansvarig - Medicinsk N/A Bryssel (Belgien)
Utsänd nationell expert N/A Bratislava (Slovakien)
Praktikant
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Praktik (olika profiler) N/A Paris (Frankrike)
Praktik N/A Haag (Nederländerna)
Internship N/A Tallinn (Estland)
Praktik (olika profiler) N/A Bratislava (Slovakien)
Praktik (administrativa profiler) N/A Paris (Frankrike)
Praktik N/A Ljubljana (Slovenien) no deadline for application
Praktik (profiler på fackområdet) N/A Paris (Frankrike)
Tillfälligt anställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Sekretariatschef AD 8 Haag (Nederländerna)
HR-ansvarig - efterlevnad och riskhantering AD 5 Luxemburg (Luxemburg)
Upphandlingsspecialist AST 4 Dublin (Irland)
ICT Security Governance och Risk Manager AD 7 Prag (Tjeckien)
Policyexpert AD 6 Paris (Frankrike)
Dataskyddsombud AD 5 Strasbourg (Frankrike)
Språklig handläggare AD 5 Haag (Nederländerna)
JURIDISK HANDLÄGGARE AD 7 Bryssel (Belgien)
Senior specialist - Sambandsofficer Interpol Lyon AD 7 Haag (Nederländerna)
Avdelningschef Service, System-infrastruktur och Säkerhetsteknik AD 11 Prag (Tjeckien)
Administrativ assistant
AST-SC 1 Stockholm (Sverige)
Biträdande chef för avdelningen Säkerhetsoperationer och övervakning AD 8 Paris (Frankrike)
Manager för säker kommunikationstjänst AD 8 Prag (Tjeckien)
Sektorschef AD 10 Warszawa (Polen)
Handläggare AD 5 Haag (Nederländerna)
Kommunikationsansvarig AD 6 Bryssel (Belgien)
Specialist - Kompetens och förvaltning av intressenter AD 6 Haag (Nederländerna)
Avdelningschef Programledning för säker kommunikation AD 10 Prag (Tjeckien)
Ombud för grundläggande rättigheter AD 10 Valletta (Malta)
Senior operativ analytiker AD 7 Haag (Nederländerna)
Galileo servicetekniker AD 7 Prag (Tjeckien)
Personalhandläggare
AD 7 Warszawa (Polen)

Fast anställd

Befattning: Direktör
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativa chefer vid EU-delegationer
Tjänsteorter: Orter utanför EU
Sista ansökningsdag:

Kontraktsanställd

Befattning: Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Operativ handläggare – asylstöd
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridisk expert (institutionella frågor)
Tjänsteorter: Frankfurt (Tyskland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: ekonomiassistent
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IKT-handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Teknisk lösningsarkitekt
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativ assistant

Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projektrådgivare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Forskare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna), Sevilla (Spanien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Analytiker
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Redovisnings- och finanshandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalhandläggare

Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Barnomsorgspersonal (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Operativ handläggare – internationellt samarbete
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Kommunikation (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Programförvaltningsansvarig
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Handläggare med ansvar för utplacering
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Programansvarig
Tjänsteorter: Bukarest
Sista ansökningsdag:
Befattning: Registerkontrollant - Kryptoförvarare
Tjänsteorter: Madrid (Spain)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administration / Personal (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: cybersäkerhetsexpert
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Riskhanteringsansvarig
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig handläggare för epidemiologisk omvärldsbevakning och hotbildsbedömning
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Korrekturläsare (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Kontorsassistent
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Budget- och ekonomirådgivare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Lokal informationssäkerhetsansvarig
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: JURIDISK HANDLÄGGARE
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Insatschef
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Assistenter/Sekreterare
Tjänsteorter: Warszawa (Polen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Riskhanteringsansvarig
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ekonomiassistent
Tjänsteorter: Bratislava (Slovakien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Översättare (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: HR-assistent - Ledare för HR-processer och -system
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Operativ handläggare – mottagningsstöd
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: ekonomiassistent
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Fastighetsförvaltning (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application