Hoppa till huvudinnehåll

Dags att söka

Sök i vår databas med lediga jobb för att hitta fasta och tillfälliga tjänster, kontraktsanställningar, praktikplatser och utstationeringar. På sidan om personalkategorier hittar du mer information om olika typer av anställningar.

Tänk på att inte alla lediga EU-tjänster publiceras på den här webbplatsen. 

Du kan också gå in på EU-organens särskilda jobbsidor där du hittar mer information om lediga tjänster. 

Vissa urvalsförfaranden för tillfälligt anställda och kontraktsanställda kan också anordnas av EU-byråerna själva. Epso ansvarar inte för rekryteringen av personal till de lediga jobben på institutionernas, organens och byråernas webbplatser.

Fast anställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Direktör AD 14 Bryssel (Belgien)
Administrativa chefer vid EU-delegationer AST 4 Orter utanför EU
Kontraktsanställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Personalhandläggare
N/A Luxemburg (Luxemburg)
Riskhanteringsansvarig FG IV Bryssel (Belgien)
Kommunikationsansvarig FG IV Bryssel (Belgien)
Riskhanteringsansvarig N/A Luxemburg (Luxemburg)
IT-projekthandläggare FG IV Bryssel (Belgien)
IT-projekthandläggare FG IV Bryssel (Belgien)
Teknisk lösningsarkitekt FG IV Bryssel (Belgien)
Programförvaltningsansvarig FG IV Valletta (Malta)
Handläggare med ansvar för utplacering FG IV Valletta (Malta)
Vetenskaplig handläggare för epidemiologisk omvärldsbevakning och hotbildsbedömning FG IV Stockholm (Sverige)
Kontorsassistent FG II Stockholm (Sverige)
cybersäkerhetsexpert FG IV Bryssel (Belgien)
systemingenjör FG IV Bryssel (Belgien)
IKT-handläggare FG III Bryssel (Belgien)
Redovisnings- och finanshandläggare FG IV Bryssel (Belgien)
ekonomiassistent FG III Bryssel (Belgien)
Vetenskaplig handläggare FG IV Bryssel (Belgien)
Vetenskaplig handläggare FG IV Bryssel (Belgien)
Juridisk expert (institutionella frågor) FG III Frankfurt (Tyskland)
Insatschef FG IV Valletta (Malta)
Operativ handläggare – mottagningsstöd FG IV Valletta (Malta)
Operativ handläggare – fältstöd FG IV Valletta (Malta)
Operativ handläggare – asylstöd FG IV Valletta (Malta)
Operativ handläggare – internationellt samarbete FG IV Valletta (Malta)
Riskhanteringsansvarig FG IV Bryssel (Belgien)
Administrativ assistant
FG II Paris (Frankrike)
Budget- och ekonomirådgivare FG IV Bryssel (Belgien)
Verksamhetsanalytiker N/A Luxemburg (Luxemburg)
HR-assistent - Ledare för HR-processer och -system FG III Luxemburg (Luxemburg)
Juridisk expert FG IV Frankfurt (Tyskland)
Ekonomiassistent FG III Bratislava (Slovakien)
ekonomiassistent FG III Luxemburg (Luxemburg)
Registerkontrollant - Kryptoförvarare FG IV Madrid (Spain)
Lokal informationssäkerhetsansvarig FG IV Paris (Frankrike)
JURIDISK HANDLÄGGARE FG IV Bryssel (Belgien)
Programansvarig FG IV Bukarest
Projekthandläggare FG III Bryssel (Belgien)
Kommunikationsassistent FG III Luxemburg (Luxemburg)
Projektrådgivare FG IV Bryssel (Belgien)
Assistenter/Sekreterare FG IV Warszawa (Polen)
Finans (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application

Fast anställd

Befattning: Administrativa chefer vid EU-delegationer
Tjänsteorter: Orter utanför EU
Sista ansökningsdag:
Befattning: Direktör
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:

Kontraktsanställd

Befattning: Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Personalhandläggare

Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Kommunikationsassistent
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Programförvaltningsansvarig
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Handläggare med ansvar för utplacering
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Forskare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna), Sevilla (Spanien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Registerkontrollant - Kryptoförvarare
Tjänsteorter: Madrid (Spain)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Redovisnings- och finanshandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Barnomsorgspersonal (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Riskhanteringsansvarig
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Kommunikation (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: cybersäkerhetsexpert
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Kontorsassistent
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Lokal informationssäkerhetsansvarig
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Utbildningspsykologer (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Assistenter/Sekreterare
Tjänsteorter: Warszawa (Polen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig handläggare för epidemiologisk omvärldsbevakning och hotbildsbedömning
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ekonomiassistent
Tjänsteorter: Bratislava (Slovakien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administration / Personal (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: JURIDISK HANDLÄGGARE
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Programansvarig
Tjänsteorter: Bukarest
Sista ansökningsdag:
Befattning: Riskhanteringsansvarig
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Operativ handläggare – mottagningsstöd
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: ekonomiassistent
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Korrekturläsare (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Kommunikationsansvarig
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: HR-assistent - Ledare för HR-processer och -system
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: systemingenjör
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Budget- och ekonomirådgivare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-projekthandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Operativ handläggare – fältstöd
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridisk expert
Tjänsteorter: Frankfurt (Tyskland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Översättare (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Administrativ assistant

Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projekthandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Fastighetsförvaltning (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Verksamhetsanalytiker
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: IT-projekthandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Operativ handläggare – asylstöd
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridisk expert (institutionella frågor)
Tjänsteorter: Frankfurt (Tyskland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: ekonomiassistent
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag: