Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Dags att söka

Vill du jobba för EU?

Här kan du hitta flera jobbmöjligheter inom EU:s institutioner, byråer och organ och alla urvalsförfaranden som Epso sköter: uttagningsprov för fast anställda och urvalsförfaranden för kontraktsanställda (Cast permanent).

Du kan göra en sökning med hjälp av vår ”sökmotor” till höger på den här sidan.

Under rubriken ”Lediga jobb” finns ett urval av lediga platser. På EU-institutionernas och EU-organens egna webbplatser hittar du alla deras lediga jobb.

Job vacancies
Fast anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Chef för representationskontoret EU-förvaltning AD 14 Europeiska kommissionen Sofia (Bulgarien)
Direktör Ekonomi, finans och statistik AD 14 Europeiska kommissionen Luxemburg (Luxemburg)
Enhetschef EU-förvaltning AD 9 Europeiska unionens råd Bryssel (Belgien)
Kontraktsanställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Tjänsteman Ekonomi, finans och statistik N/A Europeiska investeringsfonden (EIF) Luxemburg (Luxemburg)
IKT-assistent – verksamhetsanalytiker Informationsteknik FG III Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
IKT-assistent – kundvård och kommunikation Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Riskhanteringsansvarig Ekonomi, finans och statistik N/A Europeiska investeringsfonden (EIF) Luxemburg (Luxemburg)
IT-säkerhetsrevisor och hanterare av dataintrång Informationsteknik FG IV Europeiska datatillsynsmannen Bryssel (Belgien)
Biträdande förste ansvarig för informations- och kommunikationsteknik (IKT-ansvarig) Informationsteknik FG IV (EU-OSHA) Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien)
Agent – Office Support Stödpersonal FG II Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Administrativ medarbetare – finansiella frågor EU-förvaltning FG III Europeiska jämställdhetsinstitutet Vilnius (Litauen)
Personalspecialist Personaladministration FG IV Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Administrativ assistant
Stödpersonal FG II (ECCC) Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning Bukarest
IT-handläggare Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Forskare Forskning och utveckling FG IV Joint Research Centre Bryssel (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna), Sevilla (Spanien) no deadline for application
Ekonomi- och upphandlingshandläggare Ekonomi, finans och statistik FG IV (ECCC) Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning Bukarest
Administrativ assistant
Språk FG II Europeiska kommissionen Luxemburg (Luxemburg)
Ekonomi-, budget- och kontrollansvarig Ekonomi, finans och statistik N/A (EU ISS) Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier Paris (Frankrike)
Programansvarig EU-förvaltning FG IV Europeiska kommissionen Nicosia (Cypern) no deadline for application
IT-ansvarig – system, nätverk, databas och säkerhet Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Agent - ekonomi Ekonomi, finans och statistik FG II EU-institutionerna Bryssel (Belgien)
Tillfälligt anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Programansvarig Forskning och utveckling AD 6 EuroHPC – Gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem Luxemburg (Luxemburg)
Specialist - European Migrant Smuggling Centre (EMSC) EU-förvaltning AD 6 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Sektorschef EU-förvaltning AD 5 Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (CEPOL) Budapest (Ungern)
Högre chef med ansvar för hållbarhetsfrämjande digitalisering Informationsteknik AD 11 (EEA) Europeiska miljöbyrån Köpenhamn (Danmark)
Chef för representationskontoret Kommunikation AD 13 Europeiska kommissionen Zagreb (Croatia)
Specialist inom farmakoepidemiologi Forskning och utveckling AD 6 (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten Amsterdam (Nederländerna)
IT-serviceassistent Informationsteknik AST 3 Europeiska kommissionen Luxemburg (Luxemburg)
Enhetschef EU-förvaltning AD 11 Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Korrekturläsare/Språkliga granskare Språk N/A EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Sektorschef Juridik AD 8 EuroHPC – Gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem Luxemburg (Luxemburg)
Planerings- och rapporteringsansvarig Ekonomi, finans och statistik AD 5 (Eurojust) Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete Haag (Nederländerna)
Expert på flygkontrollsystem och hydromekaniska system EU-förvaltning N/A (EASA) Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Köln (Tyskland)
Högre vetenskaplig specialist – Inspektioner Forskning och utveckling AD 8 (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten Amsterdam (Nederländerna)
Säkerhetsackrediteringsansvarig för Govsatcom och IRIS² EU-förvaltning AD 7 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
Administrativ assistent/ekonomiassistent EU-förvaltning AST 3 (ERA) Europeiska unionens järnvägsbyrå Valenciennes (Frankrike)
Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent) Stödpersonal FG I EU-institutionerna N/A no deadline for application
Barnomsorgspersonal (CAST Permanent) Stödpersonal FG II EU-institutionerna N/A no deadline for application
Utbildningspsykologer (CAST Permanent) Stödpersonal FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent) Informationsteknik FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Korrekturläsare (CAST Permanent) Språk FG III EU-institutionerna N/A no deadline for application
Juridik (CAST Permanent) Juridik FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Översättare (CAST Permanent) Språk FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent) EU-förvaltning FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Kommunikation (CAST Permanent) Kommunikation FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Administration / Personal (CAST Permanent) Personaladministration FG II, FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent) Stödpersonal FG II EU-institutionerna N/A no deadline for application
Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent) EU-förvaltning FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Fastighetsförvaltning (CAST Permanent) EU-förvaltning FG II, FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application
Finans (CAST Permanent) Ekonomi, finans och statistik FG II, FG III, FG IV EU-institutionerna N/A no deadline for application

Dags att söka

Vill du jobba för EU?

Här kan du hitta flera jobbmöjligheter inom EU:s institutioner, byråer och organ och alla urvalsförfaranden som Epso sköter: uttagningsprov för fast anställda och urvalsförfaranden för kontraktsanställda (Cast permanent).

Du kan göra en sökning med hjälp av vår ”sökmotor” till höger på den här sidan.

Under rubriken ”Lediga jobb” finns ett urval av lediga platser. På EU-institutionernas och EU-organens egna webbplatser hittar du alla deras lediga jobb.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Befattning: Korrekturläsare (CAST Permanent)
Domain(s):
Språk
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent)
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Översättare (CAST Permanent)
Domain(s):
Språk
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent)
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent)
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Finans (CAST Permanent)
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Juridik (CAST Permanent)
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent)
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent)
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Barnomsorgspersonal (CAST Permanent)
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Kommunikation (CAST Permanent)
Domain(s):
Kommunikation
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Utbildningspsykologer (CAST Permanent)
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Administration / Personal (CAST Permanent)
Domain(s):
Personaladministration
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Fastighetsförvaltning (CAST Permanent)
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: EU-institutionerna
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Job vacancies

Fast anställd

Befattning: Chef för representationskontoret
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Sofia (Bulgarien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Direktör
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Enhetschef
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska unionens råd
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:

Kontraktsanställd

Befattning: Administrativ assistant
Domain(s):
Språk
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-ansvarig – system, nätverk, databas och säkerhet
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IKT-assistent – verksamhetsanalytiker
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Tjänsteman
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: Europeiska investeringsfonden (EIF)
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativ assistant
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: (ECCC) Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning
Tjänsteorter: Bukarest
Sista ansökningsdag:
Befattning: Programansvarig
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Nicosia (Cypern)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: IKT-assistent – kundvård och kommunikation
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Biträdande förste ansvarig för informations- och kommunikationsteknik (IKT-ansvarig)
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: (EU-OSHA) Europeiska arbetsmiljöbyrån
Tjänsteorter: Bilbao (Spanien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Forskare
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: Joint Research Centre
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna), Sevilla (Spanien)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Ekonomi- och upphandlingshandläggare
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: (ECCC) Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning
Tjänsteorter: Bukarest
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalspecialist
Domain(s):
Personaladministration
Institution/Agency: Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Tjänsteorter: Warszawa (Polen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-säkerhetsrevisor och hanterare av dataintrång
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska datatillsynsmannen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-handläggare
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativ medarbetare – finansiella frågor
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska jämställdhetsinstitutet
Tjänsteorter: Vilnius (Litauen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Agent – Office Support
Domain(s):
Stödpersonal
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ekonomi-, budget- och kontrollansvarig
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: (EU ISS) Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Agent - ekonomi
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: EU-institutionerna
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Riskhanteringsansvarig
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: Europeiska investeringsfonden (EIF)
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:

Tillfälligt anställd

Befattning: Specialist inom farmakoepidemiologi
Domain(s):
Forskning och utveckling
Institution/Agency: (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten
Tjänsteorter: Amsterdam (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Säkerhetsackrediteringsansvarig för Govsatcom och IRIS²
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativ assistent/ekonomiassistent
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (ERA) Europeiska unionens järnvägsbyrå
Tjänsteorter: Valenciennes (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Enhetschef – EC3 Expertise & Stakeholder Management
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Specialist – Informationssäkring (kontorschef)
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Planerings- och rapporteringsansvarig
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: (Eurojust) Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sektorschef
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: EuroHPC – Gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Räkenskapsförare
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: Byrån för stöd till Berec (Berecbyrån)
Tjänsteorter: Riga (Lettland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Operational Analyst - Operativa direktoratet
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chefsjurist och upphandlingshandläggare
Domain(s):
Juridik
Institution/Agency: (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Nationalekonom
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Sofia (Bulgarien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chef för representationskontoret
Domain(s):
Kommunikation
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Zagreb (Croatia)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Policyansvarig
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (ELA) Europeiska arbetsmyndigheten
Tjänsteorter: Bratislava (Slovakien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Specialist – ICT Service & Software Asset Management
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Certifieringsexpert inom ETT av följande områden: Utsläpp eller Buller
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (EASA) Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
Tjänsteorter: Köln (Tyskland)
Sista ansökningsdag: