Hoppa till huvudinnehåll

Dags att söka

Sök i vår databas med lediga jobb för att hitta fasta och tillfälliga tjänster, kontraktsanställningar, praktikplatser och utstationeringar. På sidan om personalkategorier hittar du mer information om olika typer av anställningar.

Tänk på att inte alla lediga EU-tjänster publiceras på den här webbplatsen. 

Du kan också gå in på EU-organens särskilda jobbsidor där du hittar mer information om lediga tjänster. 

Vissa urvalsförfaranden för tillfälligt anställda och kontraktsanställda kan också anordnas av EU-byråerna själva. Epso ansvarar inte för rekryteringen av personal till de lediga jobben på institutionernas, organens och byråernas webbplatser.

Fast anställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Direktör AD 14 Bryssel (Belgien)
Administrativa chefer vid EU-delegationer AST 4 Orter utanför EU
Kontraktsanställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Lokal informationssäkerhetsansvarig FG IV Paris (Frankrike)
Redovisnings- och finanshandläggare FG IV Bryssel (Belgien)
Administrativ assistant
FG II Paris (Frankrike)
Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Programansvarig FG IV Bukarest
Finans (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Budget- och ekonomirådgivare FG IV Bryssel (Belgien)
Insatschef FG IV Valletta (Malta)
Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Fastighetsförvaltning (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Verksamhetsanalytiker N/A Luxemburg (Luxemburg)
Riskhanteringsansvarig N/A Luxemburg (Luxemburg)
Operativ handläggare – mottagningsstöd FG IV Valletta (Malta)
ekonomiassistent FG III Bryssel (Belgien)
Barnomsorgspersonal (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Riskhanteringsansvarig FG IV Bryssel (Belgien)
Riskhanteringsansvarig FG IV Bryssel (Belgien)
IT-projekthandläggare FG IV Bryssel (Belgien)
Operativ handläggare – fältstöd FG IV Valletta (Malta)
Juridisk expert FG IV Frankfurt (Tyskland)
Utbildningspsykologer (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Assistenter/Sekreterare FG IV Warszawa (Polen)
Personalhandläggare
N/A Luxemburg (Luxemburg)
Kommunikationsassistent FG III Luxemburg (Luxemburg)
Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
IT-projekthandläggare FG IV Bryssel (Belgien)
Operativ handläggare – asylstöd FG IV Valletta (Malta)
Juridisk expert (institutionella frågor) FG III Frankfurt (Tyskland)
Korrekturläsare (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Kommunikationsansvarig FG IV Bryssel (Belgien)
Juridik (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Teknisk lösningsarkitekt FG IV Bryssel (Belgien)
Operativ handläggare – internationellt samarbete FG IV Valletta (Malta)
Vetenskaplig handläggare FG IV Bryssel (Belgien)
Översättare (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Vetenskaplig handläggare för epidemiologisk omvärldsbevakning och hotbildsbedömning FG IV Stockholm (Sverige)
Ekonomiassistent FG III Bratislava (Slovakien)
Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Programförvaltningsansvarig FG IV Valletta (Malta)
Handläggare med ansvar för utplacering FG IV Valletta (Malta)
Vetenskaplig handläggare FG IV Bryssel (Belgien)
ekonomiassistent FG III Luxemburg (Luxemburg)
IKT-handläggare FG III Bryssel (Belgien)
HR-assistent - Ledare för HR-processer och -system FG III Luxemburg (Luxemburg)
Kommunikation (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
cybersäkerhetsexpert FG IV Bryssel (Belgien)

Fast anställd

Befattning: Direktör
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativa chefer vid EU-delegationer
Tjänsteorter: Orter utanför EU
Sista ansökningsdag:

Kontraktsanställd

Befattning: Lokal informationssäkerhetsansvarig
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Redovisnings- och finanshandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Insatschef
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Utbildningspsykologer (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Assistenter/Sekreterare
Tjänsteorter: Warszawa (Polen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig handläggare för epidemiologisk omvärldsbevakning och hotbildsbedömning
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ekonomiassistent
Tjänsteorter: Bratislava (Slovakien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administration / Personal (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: JURIDISK HANDLÄGGARE
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Programansvarig
Tjänsteorter: Bukarest
Sista ansökningsdag:
Befattning: Riskhanteringsansvarig
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Operativ handläggare – mottagningsstöd
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: ekonomiassistent
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Korrekturläsare (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Kommunikationsansvarig
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: HR-assistent - Ledare för HR-processer och -system
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: systemingenjör
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Budget- och ekonomirådgivare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-projekthandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Operativ handläggare – fältstöd
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridisk expert
Tjänsteorter: Frankfurt (Tyskland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Översättare (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Administrativ assistant

Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projekthandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Fastighetsförvaltning (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Verksamhetsanalytiker
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: IT-projekthandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Operativ handläggare – asylstöd
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridisk expert (institutionella frågor)
Tjänsteorter: Frankfurt (Tyskland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: ekonomiassistent
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IKT-handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Riskhanteringsansvarig
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridik (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Teknisk lösningsarkitekt
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Operativ handläggare – internationellt samarbete
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Personalhandläggare

Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag: