Hoppa till huvudinnehåll

Dags att söka

Sök i vår databas med lediga jobb för att hitta fasta och tillfälliga tjänster, kontraktsanställningar, praktikplatser och utstationeringar. På sidan om personalkategorier hittar du mer information om olika typer av anställningar.

Tänk på att inte alla lediga EU-tjänster publiceras på den här webbplatsen. 

Du kan också gå in på EU-organens särskilda jobbsidor där du hittar mer information om lediga tjänster. 

Vissa urvalsförfaranden för tillfälligt anställda och kontraktsanställda kan också anordnas av EU-byråerna själva. Epso ansvarar inte för rekryteringen av personal till de lediga jobben på institutionernas, organens och byråernas webbplatser.

Kontraktsanställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Teknisk lösningsarkitekt FG IV Bryssel (Belgien)
Administrativ assistant
FG II Paris (Frankrike)
Projektrådgivare FG IV Bryssel (Belgien)
systemingenjör FG IV Bryssel (Belgien)
HR-assistent - Ledare för HR-processer och -system FG III Luxemburg (Luxemburg)
Budget- och ekonomirådgivare FG IV Bryssel (Belgien)
Lokal informationssäkerhetsansvarig FG IV Paris (Frankrike)
Administration / Personal (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Forskare FG IV Bryssel (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna), Sevilla (Spanien) no deadline for application
Senior Agent - Policy Support FG IV Haag (Nederländerna)
Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
cybersäkerhetsexpert FG IV Bryssel (Belgien)
Tillfälligt anställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Handläggare AD 5 Haag (Nederländerna)
Kommunikationsansvarig AD 6 Bryssel (Belgien)
Senior specialist - Integrationsarkitekt, arkitektur & ingenjörskoordinering AD 7 Haag (Nederländerna)
IT-serviceassistent AST 3 Luxemburg (Luxemburg)
Ombud för grundläggande rättigheter AD 10 Valletta (Malta)
Senior operativ analytiker AD 7 Haag (Nederländerna)
Galileo servicetekniker AD 7 Prag (Tjeckien)
Personalchef AD 8 Lissabon (Portugal)
Personalhandläggare
AD 7 Warszawa (Polen)
Programansvarig IT/ansökningsomgångens samordnare AD 5 Bryssel (Belgien)
Projektledare - Luftvärdighet AD 10 Bryssel (Belgien)
Galileo servicechef AD 8 Prag (Tjeckien)
It-utvecklingssamordnare AD 7 Paris (Frankrike)
It-handläggare AD 6 Vigo (Spanien)
Dataanalytiker AD 7 Haag (Nederländerna)
Nationalekonom AD 5, AD 6, AD 7 Bryssel (Belgien)
Högre vetenskaplig handläggare AD 7 Bryssel (Belgien)
Projektansvarig - Kapacitetsutvecklingsplan (CDP) AD 10 Bryssel (Belgien)
Handläggare för infrastruktursäkerhet AST 4 Vigo (Spanien)
IKT-säkerhetsansvarig AD 6 Haag (Nederländerna)
Samordnare för mänskliga resurser (assistent) AST 3 Bryssel (Belgien)
Programhandläggare – infrastruktur AD 7 Luxemburg (Luxemburg)
Läkare AD 5, AD 7 Bryssel (Belgien)
Dataadministratör/dataanalytiker AD 5 Paris (Frankrike)
Enhetschef AD 11 Warszawa (Polen)
Senior specialist - DevSecOps & Cloud Native säkerhetsingenjör AD 7 Haag (Nederländerna)
IKT-säkerhetsansvarig AD 5 Haag (Nederländerna)
Direktör AD 14 Barcelona (Spanien)
Kryptogårdare FG IV Paris (Frankrike)
IKT-säkerhetsansvarig AD 5 Prag (Tjeckien)
ekonomiassistent AST 1, AST 3 Bryssel (Belgien)
Personalhandläggare AD 6 Bratislava (Slovakien)

Kontraktsanställd

Befattning: Senior Agent - Policy Support
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Verksamhetsanalytiker
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Redovisnings- och finanshandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Riskhanteringsansvarig
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Operativ handläggare – asylstöd
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridisk expert (institutionella frågor)
Tjänsteorter: Frankfurt (Tyskland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Barnomsorgspersonal (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: ekonomiassistent
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IKT-handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projektrådgivare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Kommunikation (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Teknisk lösningsarkitekt
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativ assistant

Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:

Tillfälligt anställd

Befattning: Kommunikationsansvarig
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Handläggare
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projektansvarig - Kapacitetsutvecklingsplan (CDP)
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Dataadministratör/dataanalytiker
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chef för säkerhetsenheten
Tjänsteorter: Warszawa (Polen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sektorschef
Tjänsteorter: Budapest (Ungern)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sektorchef Säkerhet och Infrastruktur
Tjänsteorter: Aten (Grekland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IKT-handläggare
Tjänsteorter: Bratislava (Slovakien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Verkställande direktören
Tjänsteorter: Bukarest
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ansvarig för informationssäkerhet
Tjänsteorter: Helsingfors (Finland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Programansvarig
Tjänsteorter: Bukarest
Sista ansökningsdag:
Befattning: Policyexpert
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Dataskyddsombud
Tjänsteorter: Strasbourg (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Manager för säker kommunikationstjänst
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Programansvarig IT/ansökningsomgångens samordnare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Programhandläggare – infrastruktur
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Specialist - SIRIUS EU-IRU
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Verkställande direktören
Tjänsteorter: Bilbao (Spanien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sekretariatschef
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: HR-ansvarig - efterlevnad och riskhantering
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sektorschef
Tjänsteorter: Warszawa (Polen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Dataanalytiker
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Nationalekonom
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: ekonomiassistent
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalhandläggare
Tjänsteorter: Bratislava (Slovakien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IKT-säkerhetsansvarig
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Språklig handläggare
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Specialist - Teknisk support EU-IRU
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Upphandlingsspecialist
Tjänsteorter: Dublin (Irland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Avdelningschef Service, System-infrastruktur och Säkerhetsteknik
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalhandläggare

Tjänsteorter: Warszawa (Polen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalchef
Tjänsteorter: Lissabon (Portugal)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Samordnare för mänskliga resurser (assistent)
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag: