Hoppa till huvudinnehåll

Dags att söka

Sök i vår databas med lediga jobb för att hitta fasta och tillfälliga tjänster, kontraktsanställningar, praktikplatser och utstationeringar. På sidan om personalkategorier hittar du mer information om olika typer av anställningar.

Tänk på att inte alla lediga EU-tjänster publiceras på den här webbplatsen. 

Du kan också gå in på EU-organens särskilda jobbsidor där du hittar mer information om lediga tjänster. 

Vissa urvalsförfaranden för tillfälligt anställda och kontraktsanställda kan också anordnas av EU-byråerna själva. Epso ansvarar inte för rekryteringen av personal till de lediga jobben på institutionernas, organens och byråernas webbplatser.

Kontraktsanställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Administration / Personal (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Kommunikation (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Juridik (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Barnomsorgspersonal (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Utbildningspsykologer (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Översättare (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Korrekturläsare (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Fastighetsförvaltning (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Forskare FG IV Bryssel (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederländerna), Sevilla (Spanien) no deadline for application
Tillfälligt anställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Senior specialist - Sambandsofficer Interpol Lyon AD 7 Haag (Nederländerna)
Specialist - Kompetens och förvaltning av intressenter AD 6 Haag (Nederländerna)
Sekretariatschef AD 8 Haag (Nederländerna)
Språklig handläggare AD 5 Haag (Nederländerna)
Handläggare AD 5 Haag (Nederländerna)
Dataanalytiker AD 7 Haag (Nederländerna)
It-utvecklingssamordnare AD 7 Paris (Frankrike)
Dataadministratör/dataanalytiker AD 5 Paris (Frankrike)
Nationalekonom AD 5, AD 6, AD 7 Bryssel (Belgien)
Strategisk analytiker AD 6 Haag (Nederländerna)
Specialist - Dataanalysutveckling och datavetenskap AD 6 Haag (Nederländerna)
Arkitekt, folkhälsolösningar AD 5 Stockholm (Sverige)
Expert inom matematisk modellering AD 5 Stockholm (Sverige)
JURIDISK HANDLÄGGARE AD 7 Bryssel (Belgien)
Kommunikationsansvarig AD 6 Bryssel (Belgien)
Programansvarig IT/ansökningsomgångens samordnare AD 5 Bryssel (Belgien)
Högre vetenskaplig handläggare AD 7 Bryssel (Belgien)
IKT-säkerhetsansvarig AD 6 Haag (Nederländerna)
IKT-säkerhetsansvarig AD 5 Haag (Nederländerna)
Sektorchef Resurser AD 9 Aten (Grekland)
Sektorchef Säkerhet och Infrastruktur AD 7 Aten (Grekland)
Upphandlingsspecialist AST 4 Dublin (Irland)
Senior specialist - Integrationsarkitekt, arkitektur & ingenjörskoordinering AD 7 Haag (Nederländerna)
Senior operativ analytiker AD 7 Haag (Nederländerna)
Sektorschef AD 10 Warszawa (Polen)
Operational Analyst - Operativa direktoratet AD 6 Haag (Nederländerna)
Ansvarig för informationssäkerhet AD 6 Helsingfors (Finland)
IKT-säkerhetsansvarig AD 5 Prag (Tjeckien)
Avdelningschef Service, System-infrastruktur och Säkerhetsteknik AD 11 Prag (Tjeckien)
Avdelningschef Programledning för säker kommunikation AD 10 Prag (Tjeckien)
GSMC Operations Analyst AD 7 Paris (Frankrike)

Kontraktsanställd

Befattning: Finans (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Vetenskaplig handläggare för epidemiologisk omvärldsbevakning och hotbildsbedömning
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projektrådgivare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-projekthandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridik (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Redovisnings- och finanshandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Operativ handläggare – fältstöd
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: JURIDISK HANDLÄGGARE
Tjänsteorter: Amsterdam (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Teknisk lösningsarkitekt
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: systemingenjör
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:

Tillfälligt anställd

Befattning: Dataanalytiker
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Manager för säker kommunikationstjänst
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Programansvarig
Tjänsteorter: Bukarest
Sista ansökningsdag:
Befattning: Specialist - Dataanalysutveckling och datavetenskap
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sektorchef Resurser
Tjänsteorter: Aten (Grekland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Chef för evenemangs- och protokollsektorn
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sektorschef
Tjänsteorter: Warszawa (Polen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sekretariatschef
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: JURIDISK HANDLÄGGARE
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Översättare till iriska
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Språklig handläggare
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IKT-säkerhetsansvarig
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Nationalekonom
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ansvarig för informationssäkerhet
Tjänsteorter: Helsingfors (Finland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Policyexpert
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalhandläggare

Tjänsteorter: Warszawa (Polen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Avdelningschef Service, System-infrastruktur och Säkerhetsteknik
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Kommunikationsansvarig
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalchef
Tjänsteorter: Lissabon (Portugal)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ekonomi-, budget- och kontrollansvarig
Tjänsteorter: Budapest (Ungern)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sektorschef
Tjänsteorter: Budapest (Ungern)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IKT-säkerhetsansvarig
Tjänsteorter: Haag (Nederländerna)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sektorchef Säkerhet och Infrastruktur
Tjänsteorter: Aten (Grekland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: HR-ansvarig - efterlevnad och riskhantering
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Personalassistent

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Avdelningschef Programledning för säker kommunikation
Tjänsteorter: Prag (Tjeckien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Programansvarig IT/ansökningsomgångens samordnare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: It-utvecklingssamordnare
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ombud för grundläggande rättigheter
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: ekonomiassistent
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag: