Hoppa till huvudinnehåll

Dags att söka

Sök i vår databas med lediga jobb för att hitta fasta och tillfälliga tjänster, kontraktsanställningar, praktikplatser och utstationeringar. På sidan om personalkategorier hittar du mer information om olika typer av anställningar.

Tänk på att inte alla lediga EU-tjänster publiceras på den här webbplatsen. 

Du kan också gå in på EU-organens särskilda jobbsidor där du hittar mer information om lediga tjänster. 

Vissa urvalsförfaranden för tillfälligt anställda och kontraktsanställda kan också anordnas av EU-byråerna själva. Epso ansvarar inte för rekryteringen av personal till de lediga jobben på institutionernas, organens och byråernas webbplatser.

Fast anställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Direktör AD 14 Bryssel (Belgien)
JURIDISK HANDLÄGGARE AD 5 Bryssel (Belgien)
Administrativa chefer vid EU-delegationer AST 4 Orter utanför EU
Kontraktsanställd
Befattning Grad Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Kommunikationsansvarig FG IV Bryssel (Belgien)
Riskhanteringsansvarig N/A Luxemburg (Luxemburg)
IT-projekthandläggare FG IV Bryssel (Belgien)
IT-projekthandläggare FG IV Bryssel (Belgien)
Teknisk lösningsarkitekt FG IV Bryssel (Belgien)
Programförvaltningsansvarig FG IV Valletta (Malta)
Handläggare med ansvar för utplacering FG IV Valletta (Malta)
Vetenskaplig handläggare för epidemiologisk omvärldsbevakning och hotbildsbedömning FG IV Stockholm (Sverige)
Kontorsassistent FG II Stockholm (Sverige)
cybersäkerhetsexpert FG IV Bryssel (Belgien)
systemingenjör FG IV Bryssel (Belgien)
IKT-handläggare FG III Bryssel (Belgien)
Redovisnings- och finanshandläggare FG IV Bryssel (Belgien)
ekonomiassistent FG III Bryssel (Belgien)
Vetenskaplig handläggare FG IV Bryssel (Belgien)
Vetenskaplig handläggare FG IV Bryssel (Belgien)
JURIDISK HANDLÄGGARE FG IV Amsterdam (Nederländerna)
Juridisk expert (institutionella frågor) FG III Frankfurt (Tyskland)
Insatschef FG IV Valletta (Malta)
Operativ handläggare – mottagningsstöd FG IV Valletta (Malta)
Operativ handläggare – fältstöd FG IV Valletta (Malta)
Operativ handläggare – asylstöd FG IV Valletta (Malta)
Operativ handläggare – internationellt samarbete FG IV Valletta (Malta)
Riskhanteringsansvarig FG IV Bryssel (Belgien)
Administrativ assistant
FG II Paris (Frankrike)
Budget- och ekonomirådgivare FG IV Bryssel (Belgien)
Verksamhetsanalytiker N/A Luxemburg (Luxemburg)
HR-assistent - Ledare för HR-processer och -system FG III Luxemburg (Luxemburg)
Juridisk expert FG IV Frankfurt (Tyskland)
Ekonomiassistent FG III Bratislava (Slovakien)
ekonomiassistent FG III Luxemburg (Luxemburg)
Registerkontrollant - Kryptoförvarare FG IV Madrid (Spain)
Lokal informationssäkerhetsansvarig FG IV Paris (Frankrike)
JURIDISK HANDLÄGGARE FG IV Bryssel (Belgien)
Programansvarig FG IV Bukarest
Projekthandläggare FG III Bryssel (Belgien)
Kommunikationsassistent FG III Luxemburg (Luxemburg)
Projektrådgivare FG IV Bryssel (Belgien)
Assistenter/Sekreterare FG IV Warszawa (Polen)
Finans (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application

Fast anställd

Befattning: JURIDISK HANDLÄGGARE
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administrativa chefer vid EU-delegationer
Tjänsteorter: Orter utanför EU
Sista ansökningsdag:
Befattning: Direktör
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:

Kontraktsanställd

Befattning: Redovisnings- och finanshandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Operativ handläggare – internationellt samarbete
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: ekonomiassistent
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Lokal informationssäkerhetsansvarig
Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Utbildningspsykologer (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Administrativ assistant

Tjänsteorter: Paris (Frankrike)
Sista ansökningsdag:
Befattning: cybersäkerhetsexpert
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Assistenter/Sekreterare
Tjänsteorter: Warszawa (Polen)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Administration / Personal (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Budget- och ekonomirådgivare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Ekonomiassistent
Tjänsteorter: Bratislava (Slovakien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Korrekturläsare (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: ekonomiassistent
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Sekreterare/Kontorspersonal (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Riskhanteringsansvarig
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Programförvaltningsansvarig
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Översättare (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: HR-assistent - Ledare för HR-processer och -system
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Insatschef
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridisk expert
Tjänsteorter: Frankfurt (Tyskland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projekt-/programförvaltning (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Projekthandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Fastighetsförvaltning (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: IT-projekthandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Kontorsassistent
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Informations- och kommunikationsteknik (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Operativ handläggare – mottagningsstöd
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridisk expert (institutionella frågor)
Tjänsteorter: Frankfurt (Tyskland)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IKT-handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Finans (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Vetenskaplig handläggare för epidemiologisk omvärldsbevakning och hotbildsbedömning
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Projektrådgivare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: IT-projekthandläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Juridik (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Operativ handläggare – fältstöd
Tjänsteorter: Valletta (Malta)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Vetenskaplig handläggare
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Manuellt arbete och administrativt stöd Tjänstegrupp (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Teknisk lösningsarkitekt
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: systemingenjör
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:
Befattning: Politikfrågor/EU:s politik (CAST Permanent)
Sista ansökningsdag: no deadline for application
Befattning: Verksamhetsanalytiker
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag: