Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Dags att söka

Vill du jobba för EU?

Här kan du hitta flera jobbmöjligheter inom EU:s institutioner, byråer och organ och alla urvalsförfaranden som Epso sköter: uttagningsprov för fast anställda och urvalsförfaranden för kontraktsanställda (Cast permanent).

Du kan göra en sökning med hjälp av vår ”sökmotor” till höger på den här sidan.

Under rubriken ”Lediga jobb” finns ett urval av lediga platser. På EU-institutionernas och EU-organens egna webbplatser hittar du alla deras lediga jobb.

Job vacancies
Kontraktsanställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Projektassistent Yttre förbindelser FG III Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Projektassistent Yttre förbindelser FG III Europeiska kommissionen Aten (Grekland)
Sekreterare EU-förvaltning FG II Europeiska datatillsynsmannen Bryssel (Belgien)
Kommunikationsspecialist Kommunikation FG III (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
IT Security Auditor and Data Breach Handler Informationsteknik FG IV Europeiska datatillsynsmannen Bryssel (Belgien)
Tillfälligt anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Administratörer EU-förvaltning AD 5 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Gruppledare EU-förvaltning AST 1 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Internkontrollkoordinator EU-förvaltning AD 5 (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö Bryssel (Belgien)
Direktör för observatorieavdelningen (M/K) EU-förvaltning AD 10 (EUIPO) Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet Alicante (Spanien)
Chef för sektorn för analys av tredjeländer (enheten för riskanalys) EU-förvaltning AD 10 Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Chef för sektorn för övervakningsnavet (Frontex lägescentral) EU-förvaltning AD 10 Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Chef för sektorn för strategisk analys (enheten för riskanalys) EU-förvaltning AD 10 Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Chef för sektorn för rättstvister och klagomål Juridik AD 8 Europeiska unionens asylbyrå (EUAA) Valletta (Malta)
Verkställande direktören Forskning och utveckling AD 14 Det gemensamma företaget för förnybar vätgas Bryssel (Belgien)
Projekthandläggare EU-förvaltning AD 5 (ERA) Europeiska unionens järnvägsbyrå Valenciennes (Frankrike)
Generalsekreterare Juridik N/A EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Kommunikationsspecialist Kommunikation AD 6 (EUIPO) Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet Alicante (Spanien)
Chef för enheten för juridik Juridik AD 10 (EIOPA) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Frankfurt (Tyskland)
Sekreterare / kontorist Stödpersonal AST-SC 2 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxemburg (Luxemburg)
Projektansvarig / Programkoordinering EU-förvaltning AD 10 Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Assistenter/Sekreterare Juridik AST 3 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
JURIDISK HANDLÄGGARE Juridik N/A EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg) no deadline for application
Utsänd nationell expert
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Tillsynstjänsteman Ekonomi, finans och statistik N/A (EBA) Europeiska bankmyndigheten Paris (Frankrike)

Dags att söka

Vill du jobba för EU?

Här kan du hitta flera jobbmöjligheter inom EU:s institutioner, byråer och organ och alla urvalsförfaranden som Epso sköter: uttagningsprov för fast anställda och urvalsförfaranden för kontraktsanställda (Cast permanent).

Du kan göra en sökning med hjälp av vår ”sökmotor” till höger på den här sidan.

Under rubriken ”Lediga jobb” finns ett urval av lediga platser. På EU-institutionernas och EU-organens egna webbplatser hittar du alla deras lediga jobb.

Job vacancies

Kontraktsanställd

Befattning: Kommunikationsspecialist
Domain(s):
Kommunikation
Institution/Agency: (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
Tjänsteorter: Stockholm (Sverige)
Sista ansökningsdag:

Tillfälligt anställd

Befattning: Internkontrollkoordinator
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag: