Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Dags att söka

Sök i vår databas med lediga jobb för att hitta fasta och tillfälliga tjänster, kontraktsanställningar, praktikplatser och utstationeringar. På sidan om personalkategorier hittar du mer information om olika typer av anställningar.

Tänk på att inte alla lediga EU-tjänster publiceras på den här webbplatsen. 

Du kan också gå in på EU-organens särskilda jobbsidor där du hittar mer information om lediga tjänster. 

Vissa urvalsförfaranden för tillfälligt anställda och kontraktsanställda kan också anordnas av EU-byråerna själva. Epso ansvarar inte för rekryteringen av personal till de lediga jobben på institutionernas, organens och byråernas webbplatser.

Fast anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Assistenter – Ekonomisk förvaltning Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning AST 3 EU-institutionerna Bryssel (Belgien), Strasbourg (Frankrike), Luxemburg (Luxemburg)
Assistenter – Bokföring och likviditetsförvaltning Ekonomi, finans och statistik AST 3 EU-institutionerna Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike)
Assistenter – Offentlig upphandling Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning AST 3 EU-institutionerna Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike)
Assistenter – Grafisk design och produktion av visuellt innehåll Kommunikation, Informationsteknik AST 3 EU-institutionerna Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike)
Assistenter – Sociala och digitala medier Informationsteknik AST 3 EU-institutionerna Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike)
Assistenter – Webbansvarig Informationsteknik AST 3 EU-institutionerna Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike)
Kontraktsanställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Administrativ assistant
Stödpersonal N/A Europeiska investeringsfonden (EIF) Luxemburg (Luxemburg)
Tillsynsassistent Forskning och utveckling FG III (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten Helsingfors (Finland)
ekonomiassistent Ekonomi, finans och statistik FG III (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten Helsingfors (Finland)
Policyansvarig EU-förvaltning FG IV (ACER) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter Ljubljana (Slovenien)
Kommunikationsassistent Kommunikation FG II Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Programansvarig Yttre förbindelser FG IV Europeiska kommissionen Nicosia (Cypern)
Kommunikations- och ekonomiassistent Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik FG III (EU-RAIL) Det gemensamma företaget för Europas järnvägar Bryssel (Belgien)
Datavetare Forskning och utveckling FG IV (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
ekonomiassistent Ekonomi, finans och statistik FG III (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
Evenemangsansvarig Kommunikation, EU-förvaltning FG III (Eurojust) Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete Haag (Nederländerna)
Säkerhetsutredare/revisor Revision FG IV (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
Tillfälligt anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Projektansvarig - Kontrakterade lösningar & ETE-support EU-förvaltning AD 10 Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Räkenskapsförare Ekonomi, finans och statistik AD 6 Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Ansvarig för kunskapshantering Stödpersonal FG IV (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
Säkerhetsingenjör Forskning och utveckling AD 6 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
systemingenjör Forskning och utveckling AD 6 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
Anläggningsspecialist Informationsteknik AST 4 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
Vetenskapsredaktör Eurosurveillance Forskning och utveckling AST 4 (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
Chefsassistent Stödpersonal AST 4 (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
IKT-handläggare Informationsteknik AD 6 Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Verksamhetsanalytiker EU-förvaltning, Informationsteknik AD 5 (Eurojust) Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete Haag (Nederländerna)
IT-handläggare Informationsteknik AD 7 Europeiska kommissionen Luxemburg (Luxemburg)
Bokföringsassistent EU-förvaltning AST 3 (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Paris (Frankrike)
Finansiell specialist Ekonomi, finans och statistik AST 4 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
Projektledare för Galileo System Evolution Forskning och utveckling AD 8 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
Praktikant
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Praktik N/A Revisionsrätten Luxemburg (Luxemburg)
Utsänd nationell expert
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Projektansvarig - CBRN och mänskliga faktorer EU-förvaltning N/A Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)

Kontraktsanställd

Befattning: Kommunikationsassistent
Domain(s):
Kommunikation
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag:

Tillfälligt anställd

Befattning: IT-handläggare
Domain(s):
Informationsteknik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag: