Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Dags att söka

Sök i vår databas med lediga jobb för att hitta fasta och tillfälliga tjänster, kontraktsanställningar, praktikplatser och utstationeringar. På sidan om personalkategorier hittar du mer information om olika typer av anställningar.

Tänk på att inte alla lediga EU-tjänster publiceras på den här webbplatsen. 

Du kan också gå in på EU-organens särskilda jobbsidor där du hittar mer information om lediga tjänster. 

Vissa urvalsförfaranden för tillfälligt anställda och kontraktsanställda kan också anordnas av EU-byråerna själva. Epso ansvarar inte för rekryteringen av personal till de lediga jobben på institutionernas, organens och byråernas webbplatser.

Fast anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Assistenter – Ekonomisk förvaltning Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning AST 3 EU-institutionerna Bryssel (Belgien), Strasbourg (Frankrike), Luxemburg (Luxemburg)
Assistenter – Bokföring och likviditetsförvaltning Ekonomi, finans och statistik AST 3 EU-institutionerna Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike)
Assistenter – Offentlig upphandling Ekonomi, finans och statistik, EU-förvaltning AST 3 EU-institutionerna Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike)
Assistenter – Grafisk design och produktion av visuellt innehåll Kommunikation, Informationsteknik AST 3 EU-institutionerna Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike)
Assistenter – Sociala och digitala medier Informationsteknik AST 3 EU-institutionerna Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike)
Assistenter – Webbansvarig Informationsteknik AST 3 EU-institutionerna Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike)
Kontraktsanställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Administrativ assistant
Stödpersonal N/A Europeiska investeringsfonden (EIF) Luxemburg (Luxemburg)
Medarbetare inom operativt stöd Stödpersonal FG III (CDT) Översättningscentrum för Europeiska unionens organ Luxemburg (Luxemburg)
Tillsynsassistent Forskning och utveckling FG III (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten Helsingfors (Finland)
ekonomiassistent Ekonomi, finans och statistik FG III (ECHA) Europeiska kemikaliemyndigheten Helsingfors (Finland)
Policyansvarig EU-förvaltning FG IV (ACER) Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter Ljubljana (Slovenien)
Kommunikationsassistent Kommunikation FG II Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Programansvarig Yttre förbindelser FG IV Europeiska kommissionen Nicosia (Cypern)
Projekthandläggare EU-förvaltning FG IV Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (CEPOL) Budapest (Ungern)
Kommunikations- och ekonomiassistent Kommunikation, Ekonomi, finans och statistik FG III (EU-RAIL) Det gemensamma företaget för Europas järnvägar Bryssel (Belgien)
Datavetare Forskning och utveckling FG IV (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
ekonomiassistent Ekonomi, finans och statistik FG III (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
Evenemangsansvarig Kommunikation, EU-förvaltning FG III (Eurojust) Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete Haag (Nederländerna)
Säkerhetsutredare/revisor Revision FG IV (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
Tillfälligt anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Chef för sektorn för forskning och analys rörande utbildning och lärande Stödpersonal AD 8 Europeiska unionens asylbyrå (EUAA) Valletta (Malta)
Senior Threat Analyst och Vulnerability Response Manager Informationsteknik AD 8 (ENISA) Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå Bryssel (Belgien)
Ombud för grundläggande rättigheter EU-förvaltning AD 11 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Specialist – vapen och sprängämnen EU-förvaltning AD 6 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Vetenskaplig analytiker Forskning och utveckling N/A (EMCDDA) Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk Lissabon (Portugal)
Senior Specialist – Teamchef – EMPACT Support EU-förvaltning AD 7 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Tillsynstjänsteman Ekonomi, finans och statistik AD 9 (EIOPA) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Frankfurt (Tyskland)
Finansansvarig Ekonomi, finans och statistik AD 6 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
GNSS servicetekniker Forskning och utveckling AD 7 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
GNSS-systemdistribution och verksamhetschef Forskning och utveckling AD 7 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Toulouse (Frankrike)
Administratörer Juridik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Äldre specialist – Teamchef – Leverans av IKT-lösningar Informationsteknik AD 7 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Projektansvarig - Kontrakterade lösningar & ETE-support EU-förvaltning AD 10 Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Räkenskapsförare Ekonomi, finans och statistik AD 6 Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Ansvarig för kunskapshantering Stödpersonal FG IV (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
Säkerhetsingenjör Forskning och utveckling AD 6 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
systemingenjör Forskning och utveckling AD 6 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
Anläggningsspecialist Informationsteknik AST 4 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
Vetenskapsredaktör Eurosurveillance Forskning och utveckling AST 4 (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
Chefsassistent Stödpersonal AST 4 (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
IKT-handläggare Informationsteknik AD 6 Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Verksamhetsanalytiker EU-förvaltning, Informationsteknik AD 5 (Eurojust) Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete Haag (Nederländerna)
IT-handläggare Informationsteknik AD 7 Europeiska kommissionen Luxemburg (Luxemburg)
Bokföringsassistent EU-förvaltning AST 3 (ESMA) Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Paris (Frankrike)
Finansiell specialist Ekonomi, finans och statistik AST 4 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)

 


Sorry, there are no jobs matching your search criteria at the moment. Please try using a different search term or check in the coming days for newly published job openings.