Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Dags att söka

Vill du jobba för EU?

Här kan du hitta flera jobbmöjligheter inom EU:s institutioner, byråer och organ och alla urvalsförfaranden som Epso sköter: uttagningsprov för fast anställda och urvalsförfaranden för kontraktsanställda (Cast permanent).

Du kan göra en sökning med hjälp av vår ”sökmotor” till höger på den här sidan.

Under rubriken ”Lediga jobb” finns ett urval av lediga platser. På EU-institutionernas och EU-organens egna webbplatser hittar du alla deras lediga jobb.

Job vacancies
Fast anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Direktör Ekonomi, finans och statistik AD 14 Europeiska kommissionen Luxemburg (Luxemburg)
Chef för representationskontoret EU-förvaltning AD 14 Europeiska kommissionen Sofia (Bulgarien)
Biträdande generaldirektör EU-förvaltning AD 15 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Kontraktsanställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Biträdande förste ansvarig för informations- och kommunikationsteknik (IKT-ansvarig) Informationsteknik FG IV (EU-OSHA) Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao (Spanien)
Projektassistent Ekonomi, finans och statistik FG III Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Ekonomi- och kontraktsassistent Ekonomi, finans och statistik FG III Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Assistent till avdelningschefen Stödpersonal FG III (EIOPA) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Frankfurt (Tyskland)
IKT-assistent – kundvård och kommunikation Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
IKT-assistent – verksamhetsanalytiker Informationsteknik FG III Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
IKT-handläggare Informationsteknik FG IV (ECCC) Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning Bukarest
Administrativ medarbetare – finansiella frågor EU-förvaltning FG III Europeiska jämställdhetsinstitutet Vilnius (Litauen)
IT-projekthandläggare Informationsteknik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Personalassistent Personaladministration FG III (ECCC) Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning Bukarest
Administrativ assistant
EU-förvaltning FG III (EASA) Europeiska byrån för luftfartssäkerhet Köln (Tyskland)
Tillfälligt anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Högre chef med ansvar för hållbarhetsfrämjande digitalisering Informationsteknik AD 11 (EEA) Europeiska miljöbyrån Köpenhamn (Danmark)
Enhetschef EU-förvaltning AD 13 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Dataadministratör/dataanalytiker Informationsteknik AD 6 (EBA) Europeiska bankmyndigheten Paris (Frankrike)
Specialist - European Migrant Smuggling Centre (EMSC) EU-förvaltning AD 6 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Administrativ assistent/ekonomiassistent EU-förvaltning AST 3 (ERA) Europeiska unionens järnvägsbyrå Valenciennes (Frankrike)
Planerings- och rapporteringsansvarig Ekonomi, finans och statistik AD 5 (Eurojust) Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete Haag (Nederländerna)
Direktör för centrumet för styrningsstöd EU-förvaltning AD 12 Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Specialist på datavetenskap för hälso- och sjukvård Forskning och utveckling AD 6 (EMA) Europeiska läkemedelsmyndigheten Amsterdam (Nederländerna)
Generalsekreterare EU-förvaltning AD 16 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Bryssel (Belgien)
Sektorschefer vid personalavdelningen Personaladministration AD 10 Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Operational Analyst - Operativa direktoratet EU-förvaltning AD 6 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
cybersäkerhetsexpert Informationsteknik AD 8 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Korrekturläsare/Språkliga granskare Språk N/A EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Chefsspecialist – Vapen och explosiva varor – Gruppchef EU-förvaltning AD 6 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Verkställande direktören EU-förvaltning AD 14 (EFSA) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Parma (Italien)
Direktör Forskning och utveckling AD 14 (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
Biträdande förste ekonomi- och budgetansvarig Ekonomi, finans och statistik AD 8 Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Högre juridisk handläggare vid enheten för juridik och upphandling Juridik AD 8 Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Biträdande förste IKT-programchef vid enheten för digitala tjänster Informationsteknik AD 8 Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
UPPHANDLINGSANSVARIG EU-förvaltning AD 5 Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (CEPOL) Budapest (Ungern)
Digitaliseringsansvarig Informationsteknik AD 8 (EUROFOUND) Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor Dublin (Irland)
Anställda inom forskningsprogrammet Forskning och utveckling AD 6 Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (Ercea) Bryssel (Belgien)
Översättare till iriska Juridik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Lettiska, slovakiska och slovenska – översättare Språk AD 5 (CDT) Översättningscentrum för Europeiska unionens organ Luxemburg (Luxemburg)
Senior Specialist - Teamchef - Special Tactics - Operational Center EU-förvaltning AD 7 Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Utsänd nationell expert
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Ansvarig för samordning av evenemang Kommunikation N/A Europeiska regionkommittén Bryssel (Belgien)

Dags att söka

Vill du jobba för EU?

Här kan du hitta flera jobbmöjligheter inom EU:s institutioner, byråer och organ och alla urvalsförfaranden som Epso sköter: uttagningsprov för fast anställda och urvalsförfaranden för kontraktsanställda (Cast permanent).

Du kan göra en sökning med hjälp av vår ”sökmotor” till höger på den här sidan.

Under rubriken ”Lediga jobb” finns ett urval av lediga platser. På EU-institutionernas och EU-organens egna webbplatser hittar du alla deras lediga jobb.

Job vacancies

Fast anställd

Befattning: Direktör
Domain(s):
Ekonomi, finans och statistik
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Luxemburg (Luxemburg)
Sista ansökningsdag:

Tillfälligt anställd

Befattning: Enhetschef
Domain(s):
EU-förvaltning
Institution/Agency: Europeiska kommissionen
Tjänsteorter: Bryssel (Belgien)
Sista ansökningsdag: