Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Dags att söka

Vill du jobba för EU?

Här kan du hitta flera jobbmöjligheter inom EU:s institutioner, byråer och organ och alla urvalsförfaranden som Epso sköter: uttagningsprov för fast anställda och urvalsförfaranden för kontraktsanställda (Cast permanent).

Du kan göra en sökning med hjälp av vår ”sökmotor” till höger på den här sidan.

Under rubriken ”Lediga jobb” finns ett urval av lediga platser. På EU-institutionernas och EU-organens egna webbplatser hittar du alla deras lediga jobb.

Job vacancies
Kontraktsanställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Riskhanteringsansvarig Ekonomi, finans och statistik FG IV Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Projektassistent Yttre förbindelser FG III Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Projektassistent Yttre förbindelser FG III Europeiska kommissionen Aten (Grekland)
Agent - ekonomi Ekonomi, finans och statistik FG III Europol – Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Haag (Nederländerna)
Sekreterare EU-förvaltning FG II Europeiska datatillsynsmannen Bryssel (Belgien)
Kommunikationsspecialist Kommunikation FG III (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
IT Security Auditor and Data Breach Handler Informationsteknik FG IV Europeiska datatillsynsmannen Bryssel (Belgien)
Tillfälligt anställd
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Språklig handläggare Juridik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Programchef och projektledare, IKT Informationsteknik AD 5 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Administratörer EU-förvaltning AD 5 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Assistenter/Sekreterare Juridik AST 3 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Projektansvarig - Innovation Forskning och utveckling AD 10 Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
IT-applikationsadministratör Informationsteknik AD 7 Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Project Officer - Aviation / Air Superiority EU-förvaltning AD 10 Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Programhantering / Projektansvarig - Mark EU-förvaltning AD 10 Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Förberedelsehandläggare för säkerhetsackreditering EU-förvaltning AD 8 (EUSPA) Europeiska unionens rymdprogrambyrå Prag (Tjeckien)
Gruppledare EU-förvaltning AST 1 Europeiska kommissionen Bryssel (Belgien)
Internkontrollkoordinator EU-förvaltning AD 5 (CINEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö Bryssel (Belgien)
Policyansvarig EU-förvaltning AD 7 (ELA) Europeiska arbetsmyndigheten Bratislava (Slovakien)
Språklig handläggare Juridik AD 7 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Assistent med ansvar för webbinnehåll och hantering av kontakter Kommunikation AST 3 (CEDEFOP) Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning Thessaloniki (Grekland)
Direktör för observatorieavdelningen (M/K) EU-förvaltning AD 10 (EUIPO) Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet Alicante (Spanien)
Chef för sektorn för strategisk analys (enheten för riskanalys) EU-förvaltning AD 10 Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Chef för sektorn för analys av tredjeländer (enheten för riskanalys) EU-förvaltning AD 10 Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Expert inom folkhälsoutbildning Forskning och utveckling AD 5 (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Stockholm (Sverige)
Chef för sektorn för övervakningsnavet (Frontex lägescentral) EU-förvaltning AD 10 Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Warszawa (Polen)
Verkställande direktören Forskning och utveckling AD 14 Det gemensamma företaget för förnybar vätgas Bryssel (Belgien)
Dataskyddsombud Juridik AD 8 Europeiska unionens asylbyrå (EUAA) Valletta (Malta)
Chef för sektorn för rättstvister och klagomål Juridik AD 8 Europeiska unionens asylbyrå (EUAA) Valletta (Malta)
Projekthandläggare EU-förvaltning AD 5 (ERA) Europeiska unionens järnvägsbyrå Valenciennes (Frankrike)
JURIDISK HANDLÄGGARE Juridik AD 5 (EU-LISA) Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa Tallinn (Estland)
Generalsekreterare Juridik N/A EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
Kommunikationsspecialist Kommunikation AD 6 (EUIPO) Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet Alicante (Spanien)
Sekreterare / kontorist Stödpersonal AST-SC 2 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxemburg (Luxemburg)
Chef för enheten för juridik Juridik AD 10 (EIOPA) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Frankfurt (Tyskland)
Projektansvarig / Programkoordinering EU-förvaltning AD 10 Europeiska försvarsbyrån Bryssel (Belgien)
Assistenter/Sekreterare Juridik AST 3 EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg)
JURIDISK HANDLÄGGARE Juridik N/A EU-domstolen Luxemburg (Luxemburg) no deadline for application
Utsänd nationell expert
Befattning Domain(s) Grad Institution/Agency Tjänsteorter Sista ansökningsdag
Tillsynstjänsteman Ekonomi, finans och statistik N/A (EBA) Europeiska bankmyndigheten Paris (Frankrike)

Dags att söka

Vill du jobba för EU?

Här kan du hitta flera jobbmöjligheter inom EU:s institutioner, byråer och organ och alla urvalsförfaranden som Epso sköter: uttagningsprov för fast anställda och urvalsförfaranden för kontraktsanställda (Cast permanent).

Du kan göra en sökning med hjälp av vår ”sökmotor” till höger på den här sidan.

Under rubriken ”Lediga jobb” finns ett urval av lediga platser. På EU-institutionernas och EU-organens egna webbplatser hittar du alla deras lediga jobb.

 


Sorry, there are no jobs matching your search criteria at the moment. Please try using a different search term or check in the coming days for newly published job openings.