Hoppa till huvudinnehåll

En skjuts framåt för Epsos omvandling

Ny kompetensram får grönt ljus

Epso har kickstartat sin omvandling. Första punkten på dagordningen – en modernisering av kompetensramen.

Personalen är a och o för att EU-institutionerna ska kunna nå sina mål. Personalens kompetens måste därför på bästa vis stämma överens med institutionernas uppdrag och värdegrund. Det är alltså mycket viktigt att personal på alla nivåer och i alla EU-institutioner har vissa gemensamma förmågor, oavsett bakgrund, kön, religion, kultur eller funktion.

Sedan 2010 har Epso av den anledningen använt en kompetensram med åtta allmänna kompetenser som bedöms i prov vid ett utvärderingscentrum. Men EU-institutionernas behov har med tiden utvecklats. Att se över kompetensramen var en förutsättning för att kunna skapa en reserv av talanger med olika bakgrund som kan tillgodose nya behov och spegla utvecklingen på dagens arbetsmarknad.

Den nya kompetensramen innehåller de kompetenser som är nödvändiga för att effektivt utföra ett visst jobb. Den ger också tydlig information inför ett urvalsförfarande om vilka förmågor de sökande måste visa vid proven.

Kompetenserna är en självklar del av urvalsprocessen eftersom de utgör grunden för bedömningen av om de sökande passar för en viss jobbprofil. Tack vare kompetenserna kan Epso göra en riktad rekrytering. Det blir också tydligt vad som förväntas av potentiella sökande.

Tänk dock på att EU-institutionerna för specialistprofilerna dessutom vill ha sökande som är högt kvalificerade på sina områden, förutom att de ska ha de allmänna kompetenserna. I meddelandet om uttagningsprov finns mer information om de områdesrelaterade kompetenserna och vilka prov som används för att utvärdera både de allmänna och områdesrelaterade kompetenserna.

Epso kommer att börja tillämpa den nya kompetensramen för sina uttagningsprov från och med 2023.

Kolla in de nya allmänna kompetenserna inför framtida prov vid utvärderingscentrumet och håll ett öga på vår webbplats för uppdateringar.