Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Uttagningskommitténs medlemmar - Juristlingvister – maltesiska (MT)

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Joseph IZZO CLARKE

Ställföreträdande ordförande

Mario BUGEJA

Medlemmar

Donna GOUBA

Mario BUGEJA

Stephen MAMO

Claire DEBONO

Alan XUEREB

Rashida SHEIKH

Ställföreträdande medlemmar

Erika VASSALLO

David BORG

Reference number: 
EPSO/AD/355/17

Uppdaterat den
28/11/2018 - 13:20