Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Uttagningskommitténs medlemmar - Specialister på rättsutredningar – Jurister – ungersk lagstiftning (HU)

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Pedro Cabral

Ställföreträdande ordförande

Mónika Szabó

Medlemmar

Zsófia Asztalos

Emese  Boros Peklár

Peter Ötvös

Ställföreträdande medlemmar

Angela Juhasz-Toth

Hajnal Balogh

Reference number: 
EPSO/AD/367/19 - AD5, EPSO/AD/367/19 - AD7

Uppdaterat den
07/08/2019 - 14:48