Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Uttagningskommitténs medlemmar - Assistenter inom arkivhantering

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Schram Josephus

Ställföreträdande ordförande

Bonnet Sandrine

Thenner Birgitt

Debille Godelieve

Le Glaunec Jean-Stéphane

Medlemmar

Annemieke Vanlaer

Stoianova Iveta

Jarry Jean-Pierre

Beliard Elise

Quevy Frédéric

Lewandowski Richard

Ställföreträdande medlemmar

Lucza Gabriella

Majaniemi Janne

Gurabi Edina

Voss-Bacher Gabriele

Vega Bordell Javier Maria

Decoutere Dominiek

Reference number: 
EPSO/AST/145/18

Uppdaterat den
13/06/2019 - 14:11