Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Uttagningskommitténs medlemmar - Handläggare – kemikaliepolitik

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

BERNSEL Johanna

Ställföreträdande ordförande

SALIBA Paul

ROSENBAUM Eckehard

Medlemmar

BERGER Bernhard

D'EUGENIO Joachim

CRISAN Ana-Lucia

HENDRIX Katleen

PAKALIN Sazan

BLANC SIMONETTI Florence

FILIPESCU Daniela

TZAMALIS Georgios

Ställföreträdande medlemmar

KONRAD Robert

KARBAUSKAITĖ Lina

BLASS RICO Ana María

TEMMINK Harrie

Reference number: 
EPSO/AD/390/21

Uppdaterat den
13/05/2022 - 07:25