Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Uttagningskommitténs medlemmar - Handläggare inom dataskydd

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

KLABUNDE Achim

Ställföreträdande ordförande

DOCKSEY Chris

Medlemmar

DE LOCHT Priscilla
SABBIONI Secondo
KAPSOSIDERI Xanthi
KALLENBERGER Ute
LAKANDER Malgorzata
ROBERT Romain
PALLA Luisa
GAYREL Claire

Ställföreträdande medlemmar

OTERO ZAPATA Reyes
CHIRA PASCANUT Constantin
GALVEZ VIA Rafael
SZABO Laszlo
KAMPOURAKI Dina

Reference number: 
EPSO/AD/360/18

Uppdaterat den
11/02/2019 - 10:16