Hoppa till huvudinnehåll
Europeiska kommissionens logotyp

Epsos pilotundersökning om mångfald – Viktiga slutsatser

Inför den europeiska mångfaldsmånaden (som äger rum varje år i maj) har Epso avslutat en djupanalys av de svar som vi fick i den pilotundersökning om mångfald som genomfördes 2021.

Utifrån över 6 000 svar som bygger på frivillighet och deltagarnas egna uppgifter kan du nu läsa vår nya broschyr med de viktigaste resultaten och slutsatserna av undersökningen. I broschyren redogör vi för hur Epsos nuvarande pool av sökande ser ut när det gäller till exempel kön, ålder och etnisk bakgrund.

Vi har dessutom gjort en folder med en kortfattad beskrivning av mångfaldsundersökningens resultat.

Broschyren innehåller också synpunkter på själva undersökningen, dess begränsningar och vad vi tänker göra för att ytterligare nå ut till underrepresenterade grupper. Målet är att göra Epsos pool av sökande mer representativ så att den bättre speglar mångfalden i EU-länderna.

Uppdaterat den
16/08/2022 - 17:23